Politechnika Gdańska - strona 82

Hydrologia - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Adam Nowiński
 • Hydrologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1820

Zlewnia -obszar z którego wody spływają do jednego wspólnego zbiornika. Gdy obejmuje cały system  rzeczny(rz gł+dopływy)= dorzecze -wody spływają do jednego systemu rzeczneg o. Dział wodny -granica  zlewni(dorzecza), rozdziela kierunki odpływu wód do różnych syst rz.  Podziemny dział  wodny-grani...

Gaśnice, sprzęt przeciwpożarowy

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Gaśnice, sprzęt przeciwpożarowy Grupy pożarowe A- zjawisko spalania żarowego, np. drewno, papier, tkaniny B- gaszenie pożarów cieczy palnych i substancji stałych topiących się, np. benzyna, alkohole,  tłuszcze, lakiery C-gaszenie gazów palnych, np. pr...

Bezpieczeństwo-brak nieakceptowalnego ryzyka szkód

 • Politechnika Gdańska
 • Nowicki
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1729

BHP wykład1 bezpieczeństwo-brak nieakceptowalnego ryzyka szkód bezpieczeństwo pracy- oznacza zapobieganie możliwości powstania zdarzenia nagłego,  nieoczekiwanego, połączonego z przyczyną zewnętrzną, prowadzącą do urazu wymaganego  udzielenia pomocy przedlekarskiej lub lekarskiej higiena pracy – ...

Chemia analityczna - egzamin 3

 • Politechnika Gdańska
 • Nowicki
 • Chemia analityczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1162

1.Dlaczego  Pb2+ wykrywa się w I i II grupie kationów?  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. 2. Odczynniki I, II i III grupy kationów.  ………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...

Chemia analityczna - zadania - stężenie molowe

 • Politechnika Gdańska
 • Nowicki
 • Chemia analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Zadania 1. Oblicz stężenie molowe 96% kw siarkowego o gęstości 1,84 g/cm3 (M= 98 g/mol) 2. 0,01 M roztwór soli MX (soli słabej zasady)  wykazuje pH=5,0  Oblicz stałą dysocjacji (...

Macierz Leopolda - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4571

Macierz Leopolda Szacowany składnik  charakterystyki Symbol Znaczenie Znaczenie 5 4 3 2 1 ? duże umiarkowane małe nie istotne Prawdopodobieństwo D U M ? duże umiarkowane (średnie) małe nieznane Czas wystąpienia N O S L natychmiastowy opóźniony w średnim okresie czasu w długim okresie czasu Czas t...

Ocena oddziaływania na środowisko - wariantowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 98
Wyświetleń: 532

Wariant I – inwestora Lokalizacja: przecina liczne obszary chronione:  Puszczę Augustowską z Doliną Rospudy,  Biebrzański PN,  Puszczę Białą. Silna ingerencja w krajobraz i to na dużym obszarze. Poniżej krótki opis dlaczego obszary są tak cenne: Puszcza Biała  Gleby puszczy składają się z lichych...

Hydrobiologia- eutrofizacja

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Pawelec
 • Hydrobiologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

Eutrofizacja • Polega na wzbogaceniu się akwenów wodnych w substancje odżywcze pierwiastki biogenne,  głównie azot i fosfor, ale także potas i sód powodujące nadmierną produkcję biomasy glonów, co  objawia się tzw. zakwitem glonów! • Związa...

Saprobizacja i system saprobów

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Pawelec
 • Hydrobiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2709

Saprobizacja- zjawisko zanieczyszczania wód naturalnych w wyniku działalności gospodarczej Przyjmuje się ze woda zanieczyszczona to taka której stan jest tak zmieniony że jej użytkowanie do  celów domowych i przemysłowych jest niemożliwe. System saprobów oparty na różnicach w składzie gatunkowym ...

Podstawowe pojęcia ekologiczne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Pawelec
 • Hydrobiologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2240

EKOLOGIA nauka o strukturze i funkcji przyrody Autekologia- badanie pojedynczego gatunku Synekologia- badanie zespołu czynników wpływających na biologię badanych grup organizmów tworzących pewna całość POPULACJA-  zespół organizmów (jednego gatunku) na pewnym terenie, mogących krzyżować się ze so...