Politechnika Gdańska - strona 81

Atomowa spektroskopia emisyjna

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2065

 ASA i ESA  Podstawy teoretyczne, sprzęt (schemat) i zasada działania, limity detekcji, dokładność, czułość, wady  i zalety technik, podstawowe różnice tych technik, istota pomiaru, rodzaje ASA i ESA (reakcje,  odczynniki), budowa atomu a ASA i AES, równanie Planca, prawo Lamberta–Bera, źródła at...

Analiza lądowa gleb i roślin

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Analiza śladowa gleb i roślin  Pobieranie próbek z uwzględnieniem sezonowości, gatunków, części anatomicznych roślin,  Pobranie prób gleb z pola powinno być przeprowadzone w ten sposób aby próba była reprezentatywna dla danej uprawy. Aby warunek ten mógł być spełniony próba powinna być próbą śred...

Wejściwóka-kwasy nukleinowe

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

KWASY NUKLEINOWE ĆW 6 1) Wyjaśnij: białka histonowe, helisa, replikacja, sekwencja DNA 2) Narysuj i opisz budowę nukleotyd z zasadą pirymidynową i nukleozyd z purynową (albo  odwrotnie, n...

Biologia laboratorium - pytania wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

zwróćcie uwagę na: - mchy i pierwotniaki pierwotnie się przystosowały poprzez: redukcja gametofitu (tylko jedne z nich przez częściowa a drugie przez całkowita) -wiązka  przewodząca zamknięta nie zawiera.. abc wiązka przewodząca otwar...

Wieloszczety - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Urbanek
 • Biologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

A 1. Clitellum to: a was czuciowy  b siodełko  c segment odbytowy d segment przedgebowy 2. Clitellum wystepuje w: a polichaeta b oligochaeta c hirudinea  d oligochaeta i hirudinea 3. Nerwy łączące 2 zwoje leżące w tym samym segmencie to:  a komisury  b konektywy c  neurodukty dmezenteria 4. Proce...

Ekologia -mewa pospolita

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Michno
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Sprawozdanie  z ć wicze ń   terenowych nr 1                                        Wstęp. Celem zajęć terenowych było policzenie osobników mewy pospolitej na trasie „molo  Zaspa- molo Sopot” oraz ich zachowania. Cały odcinek liczy 5 km.  Zajęcia odbyły się w sobotę 26.03.2011r.  Rozpoczęły się o ...

Mobilność pierwiastków - omówienie

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1477

Zwiększona zawartość metali śladowych może wpływać szkodliwie na  właściwości biologiczne gleby, działać toksycznie na rośliny oraz  powodować zmiany w łańcuchu żywieniowym oraz skażenie wód  gruntowych. Po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu metale toksyczne  zmniejszają żyzność 

Wyznaczanie kwasowości wymiennej

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

       WYZNACZANIE KWASOWOŚCI WYMIENNEJ I  GLINU WYMIENNEGO W GLEBIE Kwasowość wymienna  spowodowana jest obecnością jonów H+ i Al3+ słabo związanych przez  kompleks sorpcyjny gleby. Do uwolnienia ich z kompleksu sorpcyjnego gleby uży...

Analiza chemiczna biomoleku-fluorescencja

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1554

FLUORESCENCJA Energia wzbudzenia czasteczki moe zostac wykorzystana do pokonania bariery aktywacji w procesie fotochemicznym. Najczesciej zdarza sie jednak, e zostaje ona oddana, a czasteczka wraca do swojego stanu podstawowego. Jednym ze sposobów dezaktywacji wzbudzonych stanów elektronowych jes...

Działy wodne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Adam Nowiński
 • Hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1498

Zlewnia część powierzchni terenu zamknięta działem wodnym w dowolnym  profilu(np.wodowskazowym, zapory, mostu, ujścia cieku), z którego wody spływają do jednego  wspólnego odbiornika(jezioro, rzeka)/może być posednia lub bezpośrednia/może pokrywać się z  dorzeczem  Dorzecze obszar z którego wody ...