Politechnika Gdańska - strona 79

Pomiar ciepła spalania - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1302

Ukł izolwany:  układ, który nie wymienia ani materii ani energii z otoczeniem.  Ukł otwarty:  układ  który wymienia materię i energie z otoczeniem.  Ukł zamknięty : układ wymieniający energię, ale  nie wymieniający materii z otoczeniem, pozostaje stała. Termochemia:  zajmuje się pomiarem oraz ilo...

Równowagi fazowe - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 882

 Faza – wg Gibbsa oznacza stan materii, który jest jednorodny w całym obszarze, nie tylko pod  względem składu chemicznego, lecz również stanu fizycznego; to stan materii, który charakteryzuje  się makroskopową jednorodnością oraz określonym mikroskopowym uporządkowaniem. mówimy  o fazie stałej c...

Prawo w ochronie środowiska - test

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Krystyna Klenowska
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050

PYTANIA NA KOLOKWIUM Z PRAWA I  ROK, OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Ochrona stała jest :  a) ograniczona w czasie  b) Nieograniczona w czasie  c) dotyczy całego terytorium 2. Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej nie powstaje w przypadku gdy jej łączna wysokość nie przekracza  a) 80zł b 100zł c) 50zł 3....

Geologia - opis minerałów

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Leśniewska
 • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1512

Halit  Twardość :  2 (kruchy)  Rysa:  biala  Barwa: biały , żółtawy, czerwonawy, szary, niebieskawy  Przezroczystosc:  przezroczysty do przeświecającego  Polysk:  szklisty, tlusty  Łupliwość : doskonała   Przelam:  muszlowy  Morfologia: kryształy , skupienia ziarniste i włókniste, stalaktyty  Ges...

Charakterystyka arwki o włóknie wolframowym

 • Politechnika Gdańska
 • Teresa Lewandowska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

WSTĘP TEORETYCZNY Prawo Ohma - stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia  pomiędzy jego końcami jest stały.                                        . const U I  = [I]=A [U]=A Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jes...

Związki nieorganiczne-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Karol Makowski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1715

Podstawowe typy związków nieorganicznych 1.Zilustrować reakcjami metody otrzymywania następujących kwasów: H 3PO4, HF, HNO3. 2.W jaki sposób można otrzymać kwas krzemowy z SiO 2 i wodorotlenek żelaza(II) z Fe? 3. W podanych parach kwasów zaznaczyć, który jest mocniejszy i uzasadnić wybór: a) H 2S...

Chemia ogólna odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr Karol Makowski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1309

I. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Prawo zachowania masy. We wszystkich reakcjach chemicznych suma mas produktów równa się sumie mas substancji  wyjściowych. Prawo zachowania materii. (masy i energii) suma masy i energii w układzie izolowanym jest stała i  nie zależy od zmian zachodzących w ...

Wyznaczanie rozkładów prędkości

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1624

Wyznaczanie rozkładów prędkości  współczynników de Saint Venanta w kanale  otwartym Celem ćwiczenia było określenie profilu prędkości przy przepływie w kanale  otwartym dla wybranych pionów i poziomów analizowanego przekroju pomiarowego oraz  wykreślenie izotach dla tego przekroju. Dodatkowym cel...

Berylowce - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Metale w środowisku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1834

Beryl - odkrycie Tlenek berylu znalazł w 1789 r w berylu i szmaragdach A pierwiastek beryl odkryli niezależnie w 1828 r. F. Wohler i A. Bussy. Beryl - środowisko zawartość  w gornych warstwach Ziemi wynosi 0,0002%. Jedynym stabilnym izotopem jest 9Be. Głownym minerałem berylu jest beryl. Inne to ...

Biomonitoring - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Metale w środowisku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

BIOMONITORING • zastosowanie organizmu żywego (biorganizmu) lub materiału biologicznego do uzyskania  informacji o biosferze • zastosowanie organizmu żywego (biorganizmu) lub materiału biologicznego do uzyskania  informacji o biosferze BIOWSKAŹNIK lub BIOINDYKATOR Zapewnia informację o stanie, ja...