Politechnika Gdańska - strona 71

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - Aspekt czynnościowy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Pojęcie i koncepcje analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Analizę strategiczną można definiować w dwóch aspektach: 1. Czynnościowych - to zbiór działań składających się na diagnozę przedsiębiorstwa i jego otoczenia w zakresie umożliwiającym opracowanie skutecznych strategii i ich realizację. 2. N...

Pojęcie, cele atrakcyjnosci sektorow.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Pojęcie, cele i zakres analizy atrakcyjności sektorów SEKTOR- wg M.E.Portera to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku. ANALIZA SEKTORA, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza informacj...

Proces doskonalenia organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Proces doskonalenia organizacji - reengineering REENGINEERING (radykalne przeprojektowanie): następuje, gdy organizacja przeprowadza głęboką samoocenę tego, co się w niej w ogóle dzieje. W dzisiejszym świecie organizacji i zarządzania panują warunki gwałtownych zmian i głębokich rozważań, w jaki s...

Prognozowanie sytuacji finansowej firmy.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

prognozowanie sytuacji finansowej firmy jako podstawa wyboru spośród alternatywnych opcji strategii przedsiębiorstwa. I etap: określenie potrzeb inwestycyjnych wynikających z danej opcji, II etap: prognoza rachunku zysków i strat, III etap: prognozowanie wielkości dywidendy oraz powiększania kapi...

Przykładowy biznesplan

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1316

I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozszerzeniu działalności firmy na południową Polskę oraz poszerzenie asortymentu. Biznes plan potwierdza opłacalność tego przedsięwzięci...

Struktura organizacyjna

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

Struktura organizacyjna Strukturę organizacyjną można zdefiniować jako ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchiczny między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób umożliwiający osiągnięcie celów całości. Głównym zadaniem struktury organizacyjne...

Strategie najniższych kosztów i dyferencjacji jako ogólne strategie ...

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Strategie najniższych kosztów i dyferencjacji jako ogólne strategie konkurencji. Strategia najniższych kosztów podstawową bazą konkurencji są najniższe w sektorze koszty bez obniżania jakości wytwarzanych produktów co pozwala na skuteczna rywalizację z konkurentami w sektorze. Ma ona na celu minima...

Strategie organizacji.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Strategie organizacji w poglądach przedstawicieli szkoły pozycyjnej oraz zasobów i umiejętności - Szkoła pozycyjna , Szkoła ta definiuje strategię jako pozycję konkurencyjną firmy na rynku .Swoje założenia opiera na dorobku szkół planistycznych ( analizę ilościową i dyscyplinę organizacyjną) oraz s...

Strategie doskonalenia

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Strategie doskonalenia, specjalizacji, zubożania i zwężania jako formy dyferencjacji i koncentracji - Strategia doskonalenia - to strategia oparta na przedstawianiu na cały rynek oferty, której wartość i cena kształtują się powyżej oferty standardowej, np. Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes, BMW. Strat...

Strategie dywersyfikacji koncentrycznej i konglomeratowej

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1827

Strategie dywersyfikacji koncentrycznej i konglomeratowej jako typy strategii wzrostu firmy. Koncentryczna ma miejsce gdy występuje przynajmniej jedna z czterech cech: 1) nowy produkt jest sprzedawany na podobnych rynkach, na których firma operowała dotychczas lub za pomocą podobnych systemów dystr...