Politechnika Gdańska - strona 58

Bioenergetyka ekologiczna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wytwarzanie, przekazywanie, magazynowanie energii zachodzi na wszystkich poziomach organizacji żywej materii. Przemiany zachodzące zgodnie z zasadami termodynamiki: I

Głowne czynniki środowiskowe - temperatura i promieniowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Fotosynteza- podstawa życia organicznego. Percepcja wzrokowa- brak światła, arofia, hipertrofia oczu. Zmiany światła w cyklu dobowym i rocznym wpływają na formy i czas aktywności organizmów. ...

Główne czynniki środowiskowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: TLEN: strefa wysokogórska- rozrzedzenia powietrza, trudności w oddychaniu, adaptacja- wzrost ilości hemoglobiny we krwi (produkcja czerwonych krwinek) woda- ograniczenia dobowe i sezonowe.

Konkurencja międzygatunkowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Notatka porusza między innymi zgadaneinia takie jak: poziom troficzny- grupa organizmów zajmującących tą samą pozycję w łańcuchu troficznym. Łańcuchy troficzne- szereg organizmów ustawionych w taki sposób że każda poprzedzająca grupa jest podstawą żywienia następnej. Sieci troficzne- system złożonyc...

Pasożytnictwo - omówienie wykładu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Mikropasożyty- rozmnażają się wewnątrz lub na powierzchni ciała żywiciela. Makropasożyty- wzrastają, lecz nie rozmnażają się na ciele lub wewnątrz żywiciela. Pasożytnicwo gniazdowe- podrzucenie jaj do czyjegoś gniazda.

Tolerancja ekologiczna - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: Reguły pomocnicze zasady tolerancji Shelforda: tolerancja w stosunku do jednego czynnika zmienia się w zależności do sumy czynników działających w tym samym czasie. Organizmy mogą mieć szeroki

Typy zjawisk ekologicznych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Stan ekologiczny- statyczna sytuacja przyrodnicza w danym momencie, która jest efektem działań biotycznych; abiotycznych; Może mieć charakter jakościowy (struktura wiekowa, przestrzenna, płuciowa) bądź ilościowy (liczba, biomasa, zagęszczenie) Pro...

Zasady polityki ekologicznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zrównoważony rozwój- o taki rozwój społeczno- gospodarczy, który w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw jak i przyszłych obywateli- zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń- następuje proces integrowania ...

Zjawiska powierzchniowe i koloidy. Adsorpcja wyznaczanie izotermy BET

 • Politechnika Gdańska
 • dr Elżbieta Kamysz
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

OTRZYMYWANIE ACETYLOGLICYNY, CZYLI  ACETYLOWANIE GLICYNY RÓWNANIE REAKCJI: OBSERWACJE:  (*) Zawartość kolby mocno rozgrzewa się (**) Na skutek egzotermicznej reakcji  roztwór s amorzutnie ogrzewa się i niekiedy pojawiają się już  kryształy a cetyloglicyny (***) Zawartość kolby ma wtedy postać bia...

Biochemia Wejściówka - cukry

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 735

CUKRY ĆW 5 1) Narysuj D-glukozę i D-fruktozę w projekcji Fishera i na podstawie glukozy powiedz co to  mutarotacja 2) Po co dodajemy HCl w doświadczeniu? 3) Wypisanych kilka cukrów i niżej z 6 pytań typu: Który cukier buduje pancerz skorupiaków...