Politechnika Gdańska - strona 57

Analiza SWOT - metoda oceny pozycji przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

Analiza SWOT Analiza SWOT jest najbardziej popularną metodą oceny pozycji przedsiębiorstwa (jego silnych i słabych stron) na tle szans i zagrożeń ze strony otoczenia, wspomagającą wybór najlepszej strategii działania. Stanowi ona oszacowanie w jakim stopniu zasoby firmy odpowiadają potrzebom i wymo...

Alkaloidy - omówienie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1456

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Alkaloidy- są one organicznymi zasadami roślinnymi zawierającymi atom azotu w pierścieniu heterocyklicznym, wykazującymi wyraźne działanie na układ nerowy. Mają one jednak pewne cechy wspólne ....

Chromatografia cienkowarstwowa TLC

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1127

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Chromatografia cienkowarstwowa jest jedną z odmian chromatografii planarnej. Chromatografia plenarnna jest z kolei odmianą c...

Charakter wiazań chemicznych

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Makowski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Wiązania są wytwarzane na skutek oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy elektronami a jonami łączących się atomów. Charakter wiązania chemicznegoi jego właściwości zależy ...

Podstawowe pojecia i prawa chemiczne

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Makowski
 • Chemia ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Chemia określana mianem nauki centralnej. Stanowi most pomiędzy prawami fizyki i biologii. Chemia- nauka o materii i przemianach jakie przechodzi. Nauka- eksperymentalne badanie i tłumaczenie

Ćwiczenia - reakcje utleniania i redukcji

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Makowski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Utlenianie cząstki to proces, który sprowadza się do oddawania elektronów przez atom, obojętną cząsteczkę lub jon. Redukcja to proces polegający na pobraniu elektornów przez wymienione cząstki. Zasady: Sopnie utlniania zapisuje się za pomocą cyfr r...

Rozwój miast - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Zrównoważony trwały rozwój miast: harmonizowanie celów rozwoju gospodarczego i społecznego z wymogami ochrony środowiska aby zaspokoić sprawiedliwie potrzeby wspólne człowieka bez naruszania potrzeb przyszłych pokoleń. Europejska koncepcja re-urba...

Szata roślinna obszarów miejskich

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: szata roślinna: zbiorowiska roślinne, zieleń urządzona, szata roślinna spontaniczna, gatunki roślin ( flora). Apofiy- rośliny rodzime, rwale zdominowane na sieldiskach antropog. Ekio...

Adaptacje, konwergacje, ekotypy

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Adaptacje mają charakter kompromisowy; silne przystosowanie do jednego czynnika, może oznaczać bezbronność wobec innego. Duże rozmiary ciała: mniejsze straty ciepła większe, bezwzględne zapotrzebowanie na pokarm, efekt anydrapieżniczy. Główne stra...