Politechnika Gdańska - strona 52

Kulczyba wronie oko

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

TOKSYKOLOGIA Kulczyba wronie oko –  Strychnos nux-vomica Rodzina: kulczybowate (Strychnaceae) dawniej rodzina  połatowatych. Rodz ina Strycnos liczy  około 200 gatunków krzewów i drzew, a kilka z nich zawiera te same związki co kulczyba  wr...

Oceny ryzyka - wykład cz. I

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

TOKSYKOLOGIA Onkolodzy bija na alarm.  Z roku na rok coraz więcej Polaków choruje i umiera na raka. W 2007 roku nowotwór może  zaatakować nawet 9 tysięcy mieszkańców Podkarpacia. Główny powód to przerażająco  niezdrowe, pełne związków chemicznych jedzenie dostępne w sklepach. W ostatnich latach  ...

Analiza otoczenia organizacji - Makrootoczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

ANALIZA OTOCZENIA ORGANIZACJI Otoczenie organizacji jest zbiorem różnych elementów, zjawisk, procesów instytucji, które nie wchodzą w skład organizacji firmy, przedsiębiorstwa, ale wpływają na jej funkcjonowanie. Wszystkie elementy i zjawiska pozostają w jakichś relacjach z firmą, z organizacją. I...

Podstawowe pojecia - funkcje personalne

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2030

Rozwój funkcji personalnej Na oznaczenie zbioru działań personalnych używa się różnych terminów takich jak : Gospodarowanie wynikami ludzkimi zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie kadrami Są to jedyni różnice terminologiczne i bez względu na użyte określenia rozumiemy pod tym zarządzanie ludź...

Pytania na egzamin - Funkcje zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza efektywności zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

Analiza Efektywności Zarządzania - pyania na egzamin System zarządzania i proces zarządzania System zarządzania - proces normująco-regulacyjny, którego elementami są aspekty: przedmiotowy, strukturalny, funkcjonalny, instrumentalny. Przedmiotowy: podstawa zarządzania; jednostki zarządzania...

Aktywność strategiczna małych i średnich firm - Biznes

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

  Aktywność strategiczna małych i średnich firm   1. Wstęp   Świat jest na początku drogi do integracji gospodarczej na skalę globalną. Proces ten choć długotrwały jest już rozpoczęty, a jego oddziaływanie w postaci liberalizacji gospodarczej, integracji Unii Europejskiej i jej poszerzenia o nowe k...

Alianse strategiczne - wstęp

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

ALIANSE STRATEGICZNE WSTĘP Ulegająca zmianie struktura konkurencji oraz burzliwy rozwój otoczenia wymuszają nową orientację przedsiębiorstw. Wzrastające tendencje globalizacyjne wzmagają konkurencję. Przedsiębiorstwa międzynarodowe są zmuszone do poszukiwania nowych opcji strategicznych. Wśród korp...

Analiza łańcucha wartości - Łańcuch wartości

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Zarządzanie strategiczne Analiza łańcucha wartości Koncepcja łańcucha wartości, spopularyzowana przez Michaela E. Portera w po­łowie lat osiemdziesiątych, ma ona swoje metodologicz­ne korzenie w dwóch znanych sposobach badania problemów zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwszy z nich to analiza wart...

Analiza luki strategicznej - metoda

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1498

Anal i za luki strategicznej A naliza luki jest jedną z metod, za pomocą których bada się dostosowani e istniejącej strategii i sposobów dzia ł ania organizacji do wymogów oto­ c zenia i prognozowanych zmian w otoczeniu w przysz ł ości. Luka jest to miejsce niczym nic zap e łnion e , pust e . W zn...