Politechnika Gdańska - strona 51

Rodzaje wiazan chemicznych

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

Wiązanie jonowe :*jeden atom daje elektron,drugi przyjmuje *łączą się często między metalem i  niemetalem np.(NaCl) *tworzy się sieć krystaliczna *polega ono na oddziaływa...

Degradacja względna i rzeczywista gleb

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2289

Degradacja względna i rzeczywista gleb Degradacja względna   gleb  polega na tym, że dotychczasowy układ glebowy przeobraża się stopniowo lub  skokowo w nowy, którego aktywność biologiczna nie jest mniejsza niż aktywność układu pop...

Techniki remediacji gleb

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

Techniki remediacji gleb Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16, poz. 78).  R e k u l t y w a c j a   –    nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym  albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe  ukształtowanie rzeźby tere...

Toksykologia, Arsen i rtęć

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1680

2 .  Arsen       Pierwiastek rozpowszechniony w środowisku:  skorupa ziemska (2 mg/kg);  środowisko wodne  organizmy żywe Arsen jest rozpowszechniony w środowisku. Jest on rozprowadzany w  skale, glebach i środowisku wodnym, a także w ilościach  śladowych w organizmach żywych, w tym u człowieka w...

Arsen - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Arsen
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

1. Wstęp Arsen jest rozpowszechniona w środowisku. Jest on rozprowadzany w  całej skale, gleby i środowiska wodnego, a także w ilościach śladowych w  organizmach żywych, w tym człowieka kości i tkanek miękkich (Beyer i  Cromartie 1987r. ; została wyróżniona i wsp., 2008; Ng et al. , 2003; Wang  o...

Zależności dawki - notatki

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

MIEDŹ I LUDZKIE ZDROWIE: BIOCHEMIA,  GENETYKA I STRATEGIE DLA OPRACOWANIA  ZALEŻNOŚCI DAWKI ODPOWIEDZI WSTĘP •  Miedź i jego stopy w domowym i  przemysłowym zastosowaniu •  Zasadniczy pierwiastek w odżywianiu ssaków MIEDŹ, TOKSYCZNOŚĆ I HOMEOSTAZA  •  III grupa pierwiastków 

Przegląd cząsteczek, endocytozy i toksyczności nano-niklu

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

    Poznanie mechanizmów absorpcji  związków niklu: przegląd cząsteczek,  endocytozy i toksyczności nano-niklu. Elucidating the mechanisms of nickel compound uptake: A review of  particulate and nano-nickel endocytosis and toxicity Alexandra ...

Toksykologia - prezentacja arsen

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

     Arsen w chińskim węglu: rozpowszechnienie,  sposoby występowania i wpływ na środowisko.    Zanieczyszczenie środowiska rtęcią w  Chinach: źródła i oddziaływanie. Listopad 2012r.      Pierwiastek rozpowszechniony w środowisku: ●  skorupa ziemska (2 mg/kg) ●  środowisko wodne ●  organizmy żywe...

Rtęć w chińskim węglu

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Streszczenie artykułu  przegląd artykuł koncentruje się na temat aktualnego stanu rtęć (Hg) skażenie ekologiczne w różnych przedziałach w  Chinach, i ich potencjalnego wpływu na środowisko i zdrowie, koncentrując się na niektórych większych miast. Emisja  rtęci z metali nieżelaznych hutnictwa (w ...

Oceny ryzyka - wykład cz. II

 • Politechnika Gdańska
 • Toksykologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

TOKSYKOLOGIA Pokrzyk wilcza jagoda –  Atropa belladonna   Rodzina: psiankowate ( Solanaceae )  Występowanie: Bałkany, północna Afryka oraz Azja Mniejsza. W Polsce w Sudetach,  Karpatach, Tatrach i Beskidzie Śląskim  Nazwa: pochodzi od 3 greckich bogiń: bogini przeznaczenia Atropos, pięknej pani  ...