Politechnika Gdańska - strona 50

Budowa spektrometru absorpcji atomowej

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1589

 OGÓLNA BUDOWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ   1.  Źródło promieniowania , lampy emitujące wąskie linie atomowe oznaczanego pierwiastka • lampy z katoda wnękową jedno i wielopierwiastkowe • bezelektrodowe lampy wyładowcze z generatorem częstości radiowej 2.  Modulator , pozwala wyeliminować pro...

Emisyjna spektrometria atomowa

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1113

1. Podstawy teoretyczne. Emisyjna spektrometria atomowa, AES  (z angielskiego Atomic Emission Spectrometry),  instrumentalna metoda analityczna wykorzystująca promieniowanie wysyłane przez atomy  pierwiastków w odpowiednio wysokiej temperaturze. Położenie zarejestrowanych linii spektralnych pozwa...

Interferencje - rodzaje i omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

Interferencje.  1. Interferencje fizyczne.  Związane z własnościami fizycznymi próbki, lepkością, gęstością,  napięciem powierzchniowym. Jeśli próbka i wzorzec wyraźnie różnią się którąś z tych  własności bd niejednakowo zasycane...

Kadm, ołów, rtęć i arsen - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

Kadm, ołów, rtęć i arsen – źródła tych pierwiastków, właściwości ogólne i biochemiczne, zachowanie i transport  w środowisku, procesy nagromadzania w organizmie (najbardziej narażone organy)  i  sieciach troficznych,   Kadm -rozproszony w skałach, srednia zawartosc 0,03-0,22ppm, większe koncentra...

Metoda ICP-AES

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1953

Metoda ICP-AES - możliwość analizy roztworów, gazów, a także ciał stałych rozdrobnionych na cząstki poniżej 10 μm. Próbka w gorącej plazmie rozpada się na atomy, które ulegają wzbudzeniu i emitują pochłoniętą energię  w postaci promieniowania charakterystycznego dla danego pierwiastka.   Indukcyj...

Wydzielanie, rozdzielanie i zatężanie analitu

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2471

WYDZIELANIE, ROZDZIELANIE ZATĘŻANIE ANALITU Często prowadzi się rozdzielanie wielu składnikow probki w celu otrzymania ich w czystje postaci.  Oddzielenie analitu od substancji przeszkadzających (matrycy) lub oddzielenia matrycy od analitu. - wydzielanie  składnika z matrycy  a+ b+ c.. → (a) + (b...

Zadania i odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1946

1.  Co to jest analiza ilościowa i jakościowa . Analiza ilościowa-ustalanie składu ilościowego sub. Dzielimy na: chemiczną (metody  analizy wagowej,miareczkowej) instrumentalne(bezpośrednie, wymagające wstępnej  obróbki) biologiczne (dzielenie związków chemicznych  na org. Zwierząt) Analiza jakoś...

Instrukcja miareczkowania i obliczania-redoksymetria

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

1.Idziesz odważyć 1 gram dichromianu(takie coś pomarańczowe jest koło wag) zapisujesz wagę  4miejsca po przecinku.wrzucasz do swojej kolby miarowej i zalewasz do kreski wodą.Następnie ten  chromian wylewasz do

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1253

1. Podać wyrażenie na dH układu wymieniającego dW pracy, dq ciepła podczas zmian  objętości dV i ciśnienia dp. H=U+pV dH= dU+pdV+Vdp dU=dq+dw dH=dq+dw+pdV+Vdp Atkins, s. 57 2. Na jednym molu gazu doskonałego układ wykonuje pracę objętościową przy danych  warunkach p, T, V. Podać jak zmienią się f...

Laboratorium-zagadnienia na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

 Zestawy aparatury z zastosowaniem mieszania (mieszadło mechaniczne, mieszadło  magnetyczne). Mieszanie-   Jest to proces jednostkowy, polegający na uzyskaniu jednorodności w środowisku  jedno- lub wielofazowym, pod względem stężenia, gęstości, temperatury i innych właściwości  mieszaniny. Jest ...