Politechnika Gdańska - strona 49

Czasowniki modalne

 • Politechnika Gdańska
 • Język angielski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1267

modal CAN Can you speak Spanish? - Czy umiesz (potrafisz) mówić po hiszpańsku? Can I take photographs? - Czy mogę zrobić zdjęcia? Can I buy you a drink? - Czy mogę postawić ci drinka? Can you tell me the way to the post-office? - Czy może mi pan wskazać drogę na pocztę? He can't be the same perso...

Pierwsza pomoc - Bhp złamania

 • Politechnika Gdańska
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2562

Bhp złamania - przerwanie ciągłości kości np. na skutek urazu mechanicznego. Złamania dzielimy na: zamknięte gdzie przy uszkodzeniu i okolicznych tkanek nie ulega uszkodzeniu skóra, otwarte gdzie oprócz przerwania  ciągłości kości wystepuje uszkodzenie skóry i mięśni. Objawy: • znaczna bolesność w ...

Aminokwasy i enzymy

 • Politechnika Gdańska
 • Biochemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1470

Nazwa aminokwasu. Skrót nazwy  międzynarodowej Wzór chemiczny Aminokwasy alifatyczne obojętne Glicyna Gly Alanina Ala Walina Val Leucyna Leu Izoleucyna Ile Alifatyczne hydroksyaminokwasy

Enzymy - omówienie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • Biochemia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2163

ENZYMY 1. Pojęcia enzym  – są to katalizatory, które zmieniają szybkość reakcji poprzez obniżenie energii aktywacji,  same nie ulegając zmianie. Enzymy są wysoce specyficzne, a ich aktowność może być regulowana.  W zasadzie wszystkie enzymy są białkami, poza pewnymi RNA czynnymi katalitycznie. in...

Wpływ przełowienia Morza Czarnego na funkcjonowanie sieci troficznej

 • Politechnika Gdańska
 • Biogeografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1477

Wpływ przełowienia Morza Czarnego na funkcjonowanie tamtejszej sieci  troficznej * Nazwa Morza Czarnego pochodzi od siarczków (morze jest największym na  świecie zbiornikiem wody beztlenowej) barwiących wodę na czarno * Zasolenie przy powierzchni wynosi 18,3‰, przy dnie wzrasta do 22,5‰. Różnicę ...

Charakterystyka pierścienic i mięczakw

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1267

                                                      Typ:  ANNELIDA - PIERŚCIENICE  Cechy wyróżniające: - segmentacja ciała obejmuje mezodermę i celomę  powstającą z rozszczepienia masy komórek  mezenchymatycznych  (schizocel) - po bokach segmentów pierwotnie są parzyste, dwugałęziste przydatki ...

Charakterystyka pierwotniakow

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

                                                  PROTISTA (PIERWOTNIAKI) Cechy wyróżniające: - jednokomórkowe organizmy jądrowe ( eukariotyczne ) - wyodrębnienie wewnątrz komórki organelli i podzielenie nośnika dziedziczności na odcinki ( chromosomy )       komplikuje to precyzyjny podział DNA d...

Porównanie bezkręgowców

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1806

Porównanie bezkręgowców Jamochłony Płazińce Obleńce Pierścienice Stawonogi Mięczaki Układ  szkieletowy Nie ma Nie ma Nie ma Nie ma Szkielet zewnętrzny,  pancerz chitynowy Zewnętrzny lub wewnętrzny,  wapienna muszla Układ  mięśniowy Nie ma Mięś...

Tabela-budowa organizmów

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

SINICE ROŚLINY ZWIERZĘTA GRZYB PROCARYOTA Org. Mat. Gen. genofor jądro Jądro kom. Jądro Nukleoid Mitochondria + + + + - Plastydy - + - - - Ściana kom. + + - + + Skład Ś. K. cukry celluloza - chityna mureina Mat. zapasowy skrobia skrobia glikogen glikogen węglowodany Lizosom - - + + - PIERWOTNIAKI...

ASA- atomowa spektroskopia absorbcyjna

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

ASA- atomowa spektroskopia absorbcyjna    (190 – 700 nm) (190 – 700 nm metoda analityczna oparta na zjawisku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez  swobodne atomy. Podstawę metody AAS stanowią ustalenia Kirchhoffa i Bunsena, które sprowadzają  się do stwierdzeń:  - źródłem linii abs...