Politechnika Gdańska - strona 48

Cykle biogeochemiczne - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Cykle biogeochemiczne Krążenie pierwiastków w biosferze Organizmy   żywe   powstały   z   materii   nieorganicznej,   z   tych   pierwiastków,   które   były   najpospolitsze   i   najbardziej   dostępne.   Pierwiastkami najbardziej rozpowszechnionymi we Wszechświecie są kolejno: H, Hę, O, C, N, ...

Warunki życia w oceanie i na lądzie

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Ekosystem Warunki życia w oceanie i na lądzie Ocean   był   zapewne   kolebką   życia   na   Ziemi.   Ogromna   masa   wody,   dzięki   szczególnym   właściwościom   tej   substancji,   tworzy  środowisko bardzo stabilne pod względem temperatury i składu chemicznego. Początkowe etapy rozwoju życi...

Metabolizm biosfery - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekostemów wodnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2849

Metabolizm biosfery Cykl redoks Organizmy stale wytwarzają  swoje  kopie, zużywając  substraty obecne w środowisku.  Na proces ten składają  się produkcja   biomasy, czyli biosynteza, oraz praca, czyli przetwarzanie i rozpraszanie energii. Aby ten proces mógł trwać, w środowisku musi   być dostęp...

Ziemia we Wszechświecie

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

Planeta Ziemia Ziemia we Wszechświecie Ziemia jest bryłą podobną do nieco spłaszczonej kuli, o promieniu równikowym około 6378 km i promieniu biegunowym 6357 km.  W skali kosmicznej jest to niewielkie ciało niebieskie, wystawione na przeróżne oddziaływania fizyczne, takie jak grawitacja i   promi...

Produkcja pierwotna biosfery

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1456

Produkcja pierwotna biosfery Energetyka produkcji biomasy Metabolizm   poszczególnych   organizmów   sumuje   się   w   dwa   potężne   procesy   kształtujące   oblicze   biosfery:   produkcję   i  dekompozycję biomasy. Pierwszy z ni...

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Ziemia pod nogami.. Co jest w środku Spoglądaliśmy dotąd na naszą planetę z oddali, jako na jedną z planet krążących wokół Słońca. Staraliśmy się dociec, jak zjawiska  astronomiczne kształtują warunki na jej powierzchni. Stańmy teraz na Ziemi i przyjrzyjmy się temu, jakie znaczenie dla procesów  ...

Miareczkowanie alkacymetryczne

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3290

Miareczkowanie alkacymetryczne Podstawą alkacymetrii są reakcje kwas-zasada. Podczas miareczkowania następuje ciągła zmiana stężenia jonów hydroniowych [H3O+] czyli pH roztworu. Pun...

Ekstrakcja i rozdział barwników roślinnych

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2247

Ekstrakcja i rozdział barwników roślinnych-pomiar i analiza widm absorpcji UV-Vis Cel ćwiczenia:  Zapoznanie się z metodą analizy jakościowej i ilościowej oraz własnościami fizykochemicznymi   barwników fotosyntetycznych.  Wprowadzenie Barwniki fotosyntetyczne (asymilacyjne) to barwne związki che...

Analiza jakościowa terpenów ze skórki grejpfruta

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1568

Analiza jakościowa  terpenów ze skórki grejpfruta Wstęp teoretyczny ü Analiza terpenów ze skórki grejpfruta Terpenami  nazywane są  naturalne węglowodory , pochodzenia  głównie  roślinnego, o ogólnym wzorze   (C5H8)n .  Formalnie są one   oligom...

Chemia terminologia

 • Politechnika Gdańska
 • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

Przedrostki i przyrostki Podobnie jak w języku polskim, angielskie nazwy tworzone są z wykorzystaniem odpowiednich  fragmentów, które modyfikują znaczenie rdzenia wywodzącego się od nazwy  pierwiastka.  Wiele z  nich pokrywa się z ich polskimi odpowiednikami (np. di, tri, tetra, itd.). Podstawowe...