Politechnika Gdańska - strona 42

Jeziora dystroficzne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

JEZIORA DYSTROFICZNE Skład grupy: Jeziora   dystroficzne-   wstęp . v Charakterystyczna obecność kwasów humusowych.  v Woda ma kwaśny odczyn (pH poniżej 6,5), który nie sprzyja  rozwojowi bakterii (procesy rozkładu materii organicznej w  zbiorniku przebiegają bardzo wolno).  v Woda jest brunatna ...

Jeziora eutroficzne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1540

CHARAKTERYSTYKA  CHARAKTERYSTYKA JEZIORA EUTROFICZNEGO  JEZIORA EUTROFICZNEGO –  – strefowość roślinności,  strefowość roślinności warunki środowiskowe, fauna  warunki środowiskowe, fa i flora i flor STREFOWOŚĆ ROŚLINNOŚCI  W jeziorach  eutroficznych roślinność  jest bardzo uboga i  jednostajna....

Jeziora - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

ĆW  1    Jeziora. - wody słodkie – 3% hydrosfery - lodowce  i pokrywa śnieżna – najwięcej  Wody powierzchniowe 1. punktowe - źródła 2. Liniowe - cieki naturalne, sieć rzeczna 3. obszarowe - obszary zabagnione, wody stojące (naturalne, o różn...

Jezioro oligotroficzne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1967

JEZIORO  JEZIORO OLIGOTROFICZNE   Jezioro oligotroficzne jest to jezioro  Jezioro oligotroficzne jest to jezioro słodkowodne słodkowodn   Charakteryzuje je: Charakteryzuje je   uboga ilość substancji biogennych i organicznych,  ...

Plankton - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1806

• PODZAŁ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ • Femtoplankton - 0,02 - 0,2 μm - plankton wirusowy i części najmniejszych bakterii • Pikoplankton - 0,2 - 2,0 μm - plankton bakteryjny i fitofikoplankton, czyli najmniejsze glony  i sinice • Nanoplankton - 2,0 - 2...

Roślinność w jeziorze

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1876

ĆW 2  Litoral  – strefa przybrzeżna różni się od lądu i strefy wodnej Makrofity-  rośliny w litoralu; rośliny makroskopowe, widoczne gołym okiem, to nie jest nazwa systematyczna  ...

Stratyfikacja wód jeziornych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

  Stratyfikacja wód jeziornych Litoral  – do granicy występowania roślin zanurzonych Profundal  – strefa przydenna Pelagial  – otwarta toń wodna Pionowy i poziomy gradient warunków środowiskowych  determinują nielosowe rozmieszczenie organizmów  w toni wodnej - gradient pionowy – wyraźny, poznany...

Sukcesja sezonowa planktonu

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1848

Sukcesja sezonowa planktonu - wkraczają kolejne gatunki tworzą nowe zbiorowiska - sukcesja autogeniczna  czynnikami prowadzącymi do sukcesji są czynniki wewnętrzne; same  organizmy wkraczają i przekształcają siedlisko umożliwiając następowanie innych gatunków - sukcesja allogeniczna  – czynnik...

Rzeki - omówienie zagdnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Zwierzęta potokowe - turbulencja  natlenianie wody - woda miesza się z powietrzem - larwy chruścików  domki z muszli, patyków, trzciny - różne dno - larwy jętek 2-3 wyrostki na odwłoku; skrzelotchawki; 3 cerci na boki - formy grzebiące  ...

historia limnologi - wykład 1

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

W 1  Hydrobiologia-  w krajach anglosaskich   limnologia - nauka o funkcjonowaniu wód śródlądowych, przede  wszystkim słodkich) Hydrobiologia to: - limnologia – wody śródlądowe (słodkie) - oceanografia –wody otwarte Historia limnologii:...