Politechnika Gdańska - strona 41

Geologia - opracowane zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

1. WYMIENIĆ WODY W STREFIE AERACJI I SATURACJI.  Aeracji: (higroskopijne, błonkowate, kapilarne) – wydy związane. Woda infiltrująca, zawieszona,  wsiąkowa, para wodna. Saturacji: wody przypowierzchniowe, gruntowe, wgłębne, głębinowe.  2. ...

Geologia, Podział minerałów

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1603

Minerał - najmniejsza jednostka w sensie geologicznym z jakiej zbudowana jest skorupa ziemska.  Minerałem może być pierwiastek (diament, siarka), związek chemiczny (kalcyt, gips), jednorodna  mieszanina pierwiastków (elektrum), lub związków chemicznych (plagioklaz) o stałym stanie  skupienia, pow...

Podział skał - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

Skały magmowe  są produktem zastygania magmy. Podstawowym składnikiem magmy jest stop  krzemianowy (faza ciekła) z rozpuszczonymi w nim gazami i przegrzanymi roztworami (faza gazowa),  często zawierający też zawieszone kryształy minerałów (faza stała). W przyrodzie znane są magmy o  różnym składz...

Geologia-opis skał

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3612

Granit  – skała magmowa głębinowa, klasa: granitoidy, chemizm: kwaśna, struktura: jawnokrystaliczna,  średnio lub gruboziarnista, lub porfirowata, tekstura zbita, bezładna lub lekkokierunkowa, skład  mineralny: skalenie alkaliczne przeważają nad plagioklazami (albitoligoklaz), minerały ciemne bio...

Geomorfologia - kras, sufozja

 • Politechnika Gdańska
 • Geomorfologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1484

Kras, sufozja Draperia naciekowa ,   zasłona naciekowa   -   naciek jaskiniowy   w formie pionowej, cienkiej "zasłony" ,  często  o  oryginalnym   kształcie,   zwisającej   ze   stropu   jaskini   krasowej,    ściany  czy  występu  skalnego.  Powstaje   w   wyniku   wytrącania   się   w...

Łańcuchy troficzne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

Działania drapieżców; w biocenozach wodnych dominują słabsze gatunki wioślaeek - migracje pionowe mechanizm behawioralny - behawior ucieczkowy - unifikacja zachowań  – zwierzęta eksponowane na działania drapieżcy upodabniają swoje zachowanie  pływackie; w rojach - reakcje obronne  – zmiana histo...

Bentos - omówienei zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1918

Bentos -  zespół organizmów zwierzęcych związanych z dnem środowisk słodkowodnych, zarówno  zbiorników wodnych jak i cieków oraz środowisk morskich, w tym także związanych z rozmaitymi  strukturami obecnymi na dnie, a więc roślinami (fauna narośl...

Charakterystyka jezior

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1253

Makrofauna bezkręgowa - do celów badanie jakości wód - fauna litoralna - Epilimnion  (ciepła woda, miesza się),  Metalinion  (spadek temp.),  Hypolimnion  (termoklina, stała temp. 4  C) - Strefa eufotyczna  (oświetlona),  strefa afotyczna  (bez światła) - Strefa trofogeniczna  (tworzy się pokarm ...

Ekosystem słodki - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1141

    EKOSYSTEM S ODKI Ł     EKOSYSTEM Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze  wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. EKOSYSTEM=BIOCENOZA+BIOTOP Ekosystem słodki dzielimy na :  -wody płynące...

Jakośc wód - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Jakość wody – rzeki versus jeziora - wody płynące jako pierwsze były zbiornikami ścieków;jeziora nie były odbiornikami - w rzekach zespoły wykorzystujące dopływającą materię organiczną - jezioro Bodeńskie  dopływ fosforu  w