Politechnika Gdańska - strona 35

Zasada dynamiki w odniesieniu do ruchu obrotowego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Zasada dynamiki w odniesieniu do ruchu obrotowego:  Po przyłożeniu do bryły o momencie bezwładności I  niezrównoważonego momentu siły  M ,  bryła ta porusza się z  przyspieszeniem kątowym proporcjonalnym do tego momentu siły. I M ε → =...

Wskazówki do kolokwium - ekologia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

Wskazówki do pytań z kolokwium - EKOLOGIA 1. Cechy rozmieszczenia - chyba skupiskowego, ale nie pamiętam dokładnie. 2. Jaka jest najlepsza metoda w ocenie rozmieszczenia drzew - coś w tym stylu. W tym pytaniu należało wybrać jedną z czterech odpowiedzi. 3. W tym zadaniu mieliśmy podaną liczbę oso...

Klimat miasta - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cechy klimatu miasta w porównaniu z terenami niezabudowanymi: cieplejszy, bardziej suchy, dłuższe okresy bezwietrzne, niższa średnia prędkość wiatru, częse zachmurzenia i zamglenia, większa ...

Pytania z spektrochemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

  ćw 3-  Spektrochemia. Typy wiązań przy przechodzeniu z pi to pi czy jakoś tak;p B.coś o promieniowaniu  elektromagnetycznym-jakaś zależność prawo lamberta bera, stopień dysocjacji, przepuszczalność, molowy współczynnik absorpcji.  r...

Pytania z termochemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Cw 1 – termochemia   bieg termometru (?) w kalorymetrze, narysuj; funkcje stanu - jakie znasz, co to, opisz; co to układ  otwarty, zamknięty, izolowany;  1.co to pojemnosc cieplna kalorymetru czy jakoś tak i zadanko 30 kJ a tem, wzrosła o ...

Biochemia wejścióciwka-lipidy

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

LIPIDY (MÓZG) ĆW 4 1) Uzupełnianie tekstu o chromatografii (wpisywanie w luki) 2) Co to błona komórkowa, na jakie klasy dzielimy lipidy w błonach, jakie standardy lipidów  wykorzystujemy w ćwiczeniu (podaj 3). 3) Narysuj płytkę z MIESZANI...

Chemia nieorganiczna - pytania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1330

Chmurzyski. Notatka składa się z 1 strony. na egzaminie byly mniej wiecej takie pytania:  1.ktory tlenek jest amfoteryczny, zasadowy, kwasowy, obojetny i tam bylo np NO, P4O10, ZnO... 2.dysocjacja HNO2 i napisac wg teori Bronsteda co jest kwasem zasada, sprzezonym kwasem, sprzez. zas 3. konfigurac...

Zbiorowiska murawowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr Afranowicz
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1491

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Cechy siedliska: podłoże jałowe, bez wz. wapnia, mała pojemność wodna, duża pojemność powietrzna, stosunkowo dobre warunki wodne, nagrzewanie podłoża. Czynniki ograniczające dla roślin: niska trofia, niestabilne podłoże, wiatr, zalewanie

Biznes plan Alf sp. z o.o. - Plan finansowy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Biznes plan Spis treści: 1. Streszczenie Streszczenie Struktura biznesplanu Struktura programu działania na lata 2002-2007, który zamierza zrealizować Spółka „Alf” , składa się z następujących elementów: streszczenie projektu przedsięwzięcia; profil i zakres działania Spółki; założenia planu st...

Bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji - istota

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

Bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji SPIS TREŚCI: Wprowadzenie Istota, pojęcie i przyczyny zmian Właściwości procesu przebudowy organizacji Sposoby angażowania wszystkich pracowników w aktywne wprowadzanie zmian Komunikacja jako istotny element w procesach zmian Rola dyrektora personalnego ...