Politechnika Gdańska - strona 34

Kolokwium - skala, podziałka, noniusz

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3339

19. Skala i podziałka Skala mapy  to stosunek odległości na mapie do odpowiadającej jej odległości rzeczywistej  zredukowanej na powierzchnię odniesienia (może być to powierzchnia kuli lub elipsoidy  obrotowej). Inaczej mówiąc odległość na mapi...

Rektyfikacja Niwelatora - geodezja

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 700
Wyświetleń: 6559

Protokół z rektyfikacji niwelatora 1. Firma instrumentu PZO Warszawa Nr fabr. NI42 1757 2. Czy został wykryty błąd krzyża nitkowego ? Tak 3. Wyznaczenie błędu nierównoległości  / c II l / O1 = 1442 O3 = 1505 O2 = 1470 O4 = 1520     d’’ = 26 200 ∆h1 = O1 - O2 = -28 Ox = O3 ±  ∆h1 = 1533        ∆h2 =...

Gospodarka wodno ściekowa-cukrownia

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Łucjan Rodzik
 • Hydraulika
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2940

2.1 Cel i zakres projektu.           Projekt stanowi opis cukrowni, propozycję jej lokalizacji i wyboru modelu  gospodarki wodno-ściekowej. W projekcie przeprowadzono bilans zużycia wody wraz  ze strumieniowym wykresem Sankeya. 2.2 Podstawa opra...

Opis młynka hydrometrycznego i metody pomiaru

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Łucjan Rodzik
 • Hydraulika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1855

Opis młynka hydrometrycznego i metody pomiaru młynkiem Młynki hydrometryczne są to przyrządy służące do pomiaru lokalnej prędkości wody.  Składają   się   one   ze   skrzydełek   umieszczonych   na   wale.  Wyposażone   są   one   w  specjalną ...

Termoizolacyjność budynku mieszkalnego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Zdzisław Olszewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

OPIS TECHNICZNY 1. OPIS KONSTRUKCJI:     1.1. Podstawa   opracowania   termoizolacyjności   budynku   mieszkalnego   wykonano   na  zlecenie Katedry Technologii Betonu i Materiałów Budowlanych w ramach ćwiczeń  laboratoryjnych z przedmiotu Fizyka Budowli (sem. 6 inż. gr. BO). Projekt został  wykona...

Opis techniczny-odwodnienie terenu

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Maciej Wrzosek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

1.0. Opis techniczny     1.1. Przedmiot projektu     Przedmiotem jest projekt odwodnienia terenu hotelu, parkingu znajdującego się w pobliżu,  odcinek drogi dwujezdniowej, oraz przyległy teren częściowo zabudowany. 1.2. Cel projektu      Zapewnienie   poprawnych   technicznie   i   ekonomicznie   w...

Ustalanie przepływów miarodajnych oraz kontrolnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Maciej Wrzosek
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1190

Polecenie: Ustalić przepływy miarodajne Qm oraz przepływy kontrolne za pomocą krzywej  prawdopodobieństwa oraz metodą Balcerskiego. Na podstawie uzyskanych  wyników określić  szerokość światła jazu. Dane: temat nr 5 Rzeka: Pilica Profil: Przedbórz Piętrzenie: 197,6 m n.p.m. Grunt: piasek gruby Klas...

Projekt koncepcyjny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla zakładu

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Lucjan Chomicz
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1484

PROJEKT Z  TECHNIKI SANITARNEJ Temat:" Projekt koncepcyjny pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych dla zakładu obuwniczy  "SZPILA" w Gdyni." 1.0. OPIS TECHNICZNY Opis techniczny dotyczy projektu koncepcyjnego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  Zakładu Produkcji Obuwia "SZPIL...

Projekt skrzyżowania dróg

 • Politechnika Gdańska
 • dr Błażej Brol
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2030

PROJEKT  SKRZYŻOWANIA  DRÓG I. OPIS  TECHNICZNY     I.0 Założenia projektowe. Projekt skrzyżowania dróg zamiejskich. 2.0 Położenie. Tarnobrzeg 3.0 Zakres projektu  - kanalizacja na drodze głównej (klin naprowadzający) - kanalizacja na drodze podporządkowanej („duża kropla”) - rozwiązanie warswicowe...