Politechnika Gdańska - strona 332

note /search

Projekt - skład chemiczny wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: skład chemiczny wód podziemnych, makroelementy, mikroelementy, ultramikroskładniki, pierwiastki promieniotwórcze...

Ćwiczenia - wyniki pompowań badawczych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: otwory badawcze, otwory poszukiwawcze, otwory badawczo-eksploatacyjne, studnie dogłębione, studnie niedogłębione...

Blokowa eliminacja Gaussa

 • Politechnika Gdańska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Blokowa eliminacja Gaussa, Backward substitution – block algorithm...

Interpolacja-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Metody numeryczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: interpolacja, rodzaje interpolacji, interpolacja wielomianowa, wzór interpolacji Newtona, interpolacja trygonometryczna...

Algebra liniowa i geometria - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa z geometrią
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1274

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: rząd wierszowy, rząd kolumnowy, twierdzenia, iloczyn macierzy, problem liniowy...

Ćwiczenia z wektorów

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: układ jednorodny, zbiór wektorów, szukanie współrzędnych wektorowych, zadania, wektory...

Test na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Elektryczność i magnetyzm
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: prędkość elektronu, paramagnetyk, kondensatory, właściwości przewodzące, fala elektromagnetyczna...

Miedż, ołów, cynk i ich stopy - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: staliwo konstrukcyjne,staliwo żaroodporne, radzaje staliwa, hydrometalurgia, tugowanie, ograniczenia....