Politechnika Gdańska - strona 33

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1554

Temat: Wyznaczanie współczynnika załamania światła. 1 Wstęp teoretyczny W ośrodku optycznie jednorodnym światło rozchodzi się prostoliniowo, a  więc   najkrótszą   drogą   pomiędzy   dwoma   rozpatrywanymi  punktami.   podczas  przechodzenia   z   jednego   ośrodka   do   innego  światło   załamuje...

Budowa i skład atmosfery ziemskiej

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

BUDOWA I SKŁAD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ Główne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa powłoka otaczająca Ziemię, stanowi fizyczną mieszaninę gazów, które nie  tworzą  ze sobą  związków chemicznych. Gazy wchodzące w skład powietrza w stosunku stałym  nazywane są  składnikami atmosfery , natomi...

Pomiar i analiza wybranych elementów meterologicznych

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2590

Sprawozdanie nr 1 Pomiary i analiza wybranych elementów meteorologicznych 1) Ogródek meteorologiczny na terenie PG znajduje się przed budynkiem Hydro. Jest on  połączony z siecią radiową, co umożliwia przesyłanie danych do sieci. Przyrządy do pomiarów  znajdują się w klatce meteorologicznej oraz na...

Powstawanie i przebieg wiatru halnego

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2198

Sprawozdanie nr 3 1. Opis teoretyczny powstawania i przebiegu wiatru halnego.     Wiatr halny  jest to wiatr typu fenowego, wiejący w południowej Polsce, w Karpatach i  Sudetach. Najgwałtowniejsze wiatry tego typu wieją na Podhalu, gdzie opadają ze szczytów Tatr.  Jest to ciepły, suchy i porywisty ...

Zadania z mechaniki

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1638

1. Z wysokości h = 30 m wykonywany jest ukośnie do góry rzut pod kątem  α = 60o do poziomu z szybkością vo = 20 m/s. Wyznaczyć: - czas, jaki upłynął do momentu upadku; - miejsce upadku (położenie miejsca upadku); - przemieszczenie całkowite; - prędkość końcową; - promień krzywizny w najwyższym punk...

Odwodnienie wykopu budowlanego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1050

PROJEKT  Z  HYDROGEOLOGII NR  5 Temat:    Odwodnienie wykopu budowlanego 1. CZĘŚĆ  TEORETYCZNA 1.1. Ustalenie współczynnika filtracji Jest   to   ważny   element   obliczeń, ...

Geologia - pojęcia na kolokwium - mapa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1435

MAPA -  rysunek pow. Ziemi w odpowiedniej skali, w rzucie poziomym uwzględniający krzywiznę  Ziemi. PLAN -  rysunek pow. Ziemi, w odpowiedniej skali, w rzucie poziomym, nie uwzględniający  krzywizny Ziemi. MAPA GEOLOGICZNA -  rysunek pow. Zie...

Pojęcia-szeregi, liczby zespolone

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Ciągi funkcyjne: Def. Ciąg funkcyjny: Ciąg funkcyjny w zbiorze A jest to przyporządkowanie każdej liczbie naturalnej dokł. jednej określonej na tym zbiorze.  Funkcję przyporządkowaną liczbie naturalnej n ozn. fn(x) natomiast cały ciąg będziemy oznaczać {fn (x) } który po  napisaniu daje: (f1 (x) i ...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

EKONOMIA  (z greckiego: oikos – dom, nomos – społeczeństwo) I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Potrzeby – chęć posiadania czegoś; potrzeby są nieograniczone. Część potrzeb może być zaspokajana  poprzez konsumpcję pewnych produktów lub korzystanie z pewnych usług. Rzadkość – korzeń ekonomii. Jest to fakt, ...

Inwentaryzacja wnętrza budowli z wykorzystaniem DISTO

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1659

Ćwiczenie nr 4. Inwentaryzacja wnętrza budowli z wykorzystaniem DISTO.      I.  Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia było: - Wykonania   pomiaru   inwentaryzacyjnego   wnętrza   budowli   oraz   wykonanie   szkicu  pomierzonego korytarza. Do pomiaru zastosowano ręczny