Politechnika Gdańska - strona 325

Rozwiązywanie układu równań nieliniowych

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: rozwiązywanie układu równań nieliniowych, metoda bisekcji, reguła falsi, metoda siecznych, przykłady braku zbieżności...

Matematyka-pojęcia, definicje, twierdzenia

 • Politechnika Gdańska
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: matematyka-pojęcia, definicje, twierdzenia, warunek konieczny zbieżności szeregu, Zbieżność szeregu liczbowego, Podobieństwo Macierzy...

Całkowanie numeryczne - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • Metody numeryczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: całkowanie numeryczne, metoda Simpsona, metoda Bode'a, metody proste, metody złożone...

Wykłady z elektroujemności

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: skala elektroujemności, orbitale molekularne, hybrydyzacja orbitali ato...

Zadania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Elektryczność i magnetyzm
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ferromagretyka, strumień indukcji magnetycznej, prędkość długi fal radiowych, szeregowy obwód LC, wirowe pole magne...

Kanalizacaj - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: instalacja wewnętrzna, powierzchnia użytkowa, powierzchnia wentylacyjna, poziomy kanalizacji, magnaplast....

Sieć zależności - informacje

 • Politechnika Gdańska
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

  Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: model sieciowy, czynności rzeczywiste, czynności pozorne, zdarzenia, czas trwania czynności....

Linie wpływowe kratownic

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : ekstremalne wartości sił, układy ramowo-kratowe, wpływowe reakcji, siły wewnętrzne...

Linie wpływowe belek prostych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : linie wpływowe reakcji podporowych, siła tnąca, moment zginający, obciążenie linii wpływowych...

Mechanika - Redukcja sił

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : redukcja układu sił, wektor główny układu, wielkości wektorowe, wypadkowa, oś centralna...