Politechnika Gdańska - strona 31

Charakterystyka ryzyka kredytowego

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

Charakterystyka ryzyka kredytowego Ryzyko kredytowe to możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę kontraktu, co oznacza, iż strona narażona na ryzyko nie otrzyma w oczekiwanym terminie płatności określonej warunkami kontr...

Narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

Narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym Zarówno w ramach pasywnych jak i aktywnych strategii zarządzania ryzykiem kredytowym możliwe jest wykorzystanie szeregu konkretnych narzędzi zarządzania ryzykiem. Do tradycyjnych metod zarządzania ryzykiem kredytowym można zaliczyć: - ubezpieczenie emisji...

Absorpcja w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

Absorpcja Na gruncie modelu Bohra można łatwo zrozumieć własności widm emisyjnych atomów  jednoelektronowych. Można również zrozumieć widma absorpcyjne. Ponieważ elektron musi mieć w atomie energię całkowitą równą jednej z energii  dozwolonych (

Badanie drgań relaksyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Temat : Badanie drgań relaksyjnych 1 Wstęp teoretyczny Drganiami   relaksyjnymi   nazywamy   drgania   układy   (mechanicznego,   cieplnego  elektrycznego) zdolnego do określonych drgań własnych, poddanego działaniu stałej siły. Jeżeli wspomnianemu układowi dostarcza się energii z zewnątrz w sposób...

Fizyka - Badanie elektrolitów

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

Temat: Badanie elektrolitów. 1 Wstęp teoretyczny Pierwsze   prawo   Faradaya   stwierdza,   że   masa   m   dowolnej   substancji  wydzielonej   na  katodzie podczas elektrolizy jest proporcjonalna do całkowitego ładunku elektrycznego  Q , jak...

Badanie promieniowania laserowego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Temat:  Badanie promieniowania laserowego 1 Wstęp teoretyczny Zgodnie   z   mechaniką   kwantową     stan   stacjonarny   atomu,   jeśli  nie   ma   zewnętrznych  przyczyn zmi...

Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3290

Temat: Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej. 1 Wstęp teoretyczny Ruch  obrotowy  bryły sztywnej  jest  determinowany  przez  działające  na  nią  momenty  sił  zewnętrznych.   ...

Badanie własności magnetycznych ciał

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Temat : Badanie własności magnetycznych ciał 1 Wstęp teoretyczny Wszystkie ciała znajdujące się w naszym otoczeniu są w pewnym stopniu magnetycznie  czynne, są ciałami magnetycznymi Związek między magnesowaniem a natężeniem pola można przedstawić graficznie tak  zwanym wykresem krzywej magnesowania...

Badanie własności ruchu harmonicznego

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Temat: Badanie własności ruchu harmonicznego 1 Wstęp teoretyczny Drgania harmoniczne  jest to ruch punktu materialnego, poruszającego się po kole ze stałą  prędkością, na oś pionową bądź poziomą, przechodzącą przez środek koła. Możemy uzyskać  nieco inną reprezentację takiego drgania, biorąc pod uw...

Badanie własności sprężystych ciał

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

- 1 - TEMAT: BADANIE WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTYCH CIAŁ. 1.  Wstęp. W mechanice bardzo ważną rolę odgrywają bryły sztywne. Bryłą sztywną nazywamy ciało , w którym  odległość dwu dowolnych punktów jest stała i nie zmienia się pod działaniem przyłożonych do niego sił  zewnętrznych.   Pojęcie   to   jest   oc...