Politechnika Gdańska - strona 306

Skutki osiedlania się w miastach

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Negatywne skutki osiedlania się w miasach: kolizje z pojazdami, izolacje lokalnych populacji, nie zawsze odpowiedni pokarm, wysokie, słabo widoczne przeszkody o które łatwo się rozbić, przegęs...

Interakcje międzygatunkowe - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1099

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Konkurencja międzygatunkowa zachodzi między osobnikami różnych gaunków korzystających z tych samych zasobów. Konkurencja jest tym intensywniejsza, im bardziej pokrywają się nisze ekologiczne konkurujących gatunków.

Biochemia, wejściówka-białka

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Popow
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

BIAŁKA ĆW 1 1) Wyjaśnij pojęcia: objętość elucji, obraz elucyjny (elucji?), Sephadex 2) Spektroskopowe właściwości białek 3) Co przeeluuje szybciej: BD, lizozym czy CoCl2? 4) Pytanie abcd: Od cz...

Toksykologia - pytania na poprawe

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Falandysz
 • Toksykologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

Poprawa toxy Nazwy i wzory alkaloidów w sporyszu. Nazwy i wzory(?) alkaloidów w Hyoscyamus niger, pełna polska nazwa. Wymień 5 silnie trujących zw. rtęcioorganicznych, 5 silnie trujących soli nieorganicznych  przy narażeniu doustnym. Napisać p...

Wymieranie dzikich zwierząt - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jacek Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: czerwona lista- gatunki zagrożone, ze zdefiniowaną wiekością zagrożenia. Szczególnie miejsca gdzie występuje. Czerwona księga- informacje o wielkości zagrożenia, każdy gatunek jes szcze...

Chemia analityczna - zadania - Stężenie jonów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

wprowadzono nadmiar metalicznego glinu do 0,3M roztworu jonów Cu2+. Obliczyć teoretyczne stężenie jonów Cu2+ po osiągnięciu równowagi. 2. Ile musi wynosić stężenie jonów wodorowych aby potencjał układu (...) wzrósł o 0,03V względem potencjału namolnego i umożliwił utlenienie jonów jodkowych (...), ...

Pytania z kationów, I grupa

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

Kationy I grupa 1. jak zachowują się siarczki kationów I grupy pod działaniem kwasu azotowego? 2. Dlaczego siarkowodór wytrąca osad CdS z roztworu cyjanokadmianu potasowego  (sodowego)...

Podstawowe definicje i pojęcia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Afranowicz
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: Flora- ogół gatunków (i innych ewolucyjnie wyodrębnionych i ekologiczno- genetycznie określonych typów populacji) występujących na pewnym erytorium w określonym czasie. Flora Polski liczy niecałe 3000 gatunków