Politechnika Gdańska - strona 304

Model Bohra - wprowadzenie.`

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka atomów oraz cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: stała Rydberga, model Bohra, założenia, moment pędu, przeskok elektronu, wzór Balmera....

Ćwiczenia - rozciąganie, ściskanie mimośrodowe

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 609

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: rozciąganie mimośrodkowe, ściskanie mimośrodkowe, naprężenia ekstremalne, wykres naprężeń normalnych, rdzeń przekroju...

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego produktu

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 322

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kalkulacyjny układ kosztów, klucze podziałowe kosztów pośrednich, kalkulacja kosztu produktu, nowoczesne metody kalkulacji kosztu jednostkowego produktu....

Metody oceny efektywności

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: metoda prosta, okres zwrou, zatelty meod prostych, czynnik czasu, wady metod prostych. ...

Analiza sprawności działania

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: obrotowość aktywów, rotacja zapasów, wskaźniki roacji, cykl zapasów, rotacja należności krótkorminowych. ...

Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Notatka porusza mięszy innymi zagadnienia takie jak: ocena poziomu zadłużenia, zadanie, wskaźnik zadłużenia wyrażony w latach, przykłady wskaźników,....

Wprowadzenie do analizy ekonomicznej

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 392

NOtatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pojęcie analizy i syntezy, cele analizy, trzy znaczenia analizy ekonomicznej, czynności, dokumeny....

Zarządzanie jakoscią produkcji- pojęcia

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia akie jak: produkcja potencjalna, produkcja rzeczywista, hipoteza dochodu absolutnego, hipoteza dochodu relatywnego,

Wykrywanie anionów 1

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Azotan srebra, Chlorek baru, Stężony kwas siarkowy (VI), Azotan ołowiu, Chlorek żelaza (III), Octan ołowiu....