Politechnika Gdańska - strona 29

Zarządzanie - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Omówić różne umiejętności potrzebne kierowników i role jakie mogą odgrywać? Role menadżerów- 10 ról które dzielimy na trzy kategorie. Kategorie 1 2 3 Stosunki międzyludzkie Informacje Decyzje reprezentant rzecznik przedsiębiorca przywódca monitor falochron łącznik nadajnik Ustawiacz n...

Zarządzanie - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Japonia LM outsourcing Organizacja wirtualna i telepr a ca Telepraca Shigeo Shingo 1. praca zespołowa 2. total quality control 3. rynkowy charakter produkcji 4. bezpośredni kontakt z dostawcami - szczególny dobór dostawców 5. symultaniczny...

Zarządzanie - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Przedmiot nauki i zarządzania. Przedmiotem zarządzania są wyodrębnione z otoczenia zespoły ludzkie, działające celowo, wytwarzające i dostarczające produkty (wyroby i usługi) niezależnie od formy oceny przyjętej przez konsumentów - otoczenie. W ujęciu ogólnym wyodrębnione pod względem prawnym zesp...

Zarządzanie -system

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

System to całość złożona z elementów, a struktura to sposób powiązania tych elementów. Struktura to całokształt stosunków między poszczególnymi częściami oraz między nimi a całością. Doskonalenie struktury to poszukiwanie rozmieszczenia i powiązania elementów systemu w celu maksymalizacji efektyw...

Zarządzanie - definicje

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

SŁOWNIK A Analiza break-even - jest to analiza relacji między całkowitą wysokością sprzedaży i całkowitym jej kosztem, określająca rentowność na różnych poziomach wielkości produkcji i sprzedaży. Ma miejsce przy stosowaniu rachunku kosztów zmiennych. Pozwala wyznaczyć punkt zrównoważenia pełnych ko...

Zarządzanie - test 1

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

1.Przedsiębiorstwo jest powołane do realizacji celów indywidualnych i zbiorowych tzn. jest systemem: teologicznym strukturalizowany samodoskonalącym sztucznym 2.Zamierzenie to stan lub rezultat działania przedsiębiorstwa określony: przedmiotowo podmiotowo przestrzennie czasowo 3.Segmentami makrooto...

Zarządzanie - test

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Co to jest zarząd zwykły, kto sprawuje władzę w spółce komandytowej? Zarządzanie zwykłe - reprezentowanie firmy w sądzie i wobec innych podmiotów życie gospodarczego, w zakresie bieżącej działalności (podpisywanie umów i realizacja), w zakresie nie dotyczącym majątku trwałego. Spółka komandytowa -...

Struktury organizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1169

Struktura organizacyjna Strukturę organizacyjną można zdefiniować jako ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchiczny między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób umożliwiający osiągnięcie celów całości. Głównym zadaniem struktury organizacyjn...

Stres w pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1379

STRESY W PRACY OPIS PRACY WPROWADZENIE STRES - CO TO JEST? STRES W PRACY ZAWODOWEJ PRZYCZYNY STRESU W PRACY STRES W PRACY PRZYCZYNĄ PROBLEMÓW Z OCZAMI WSZECHOBECNY STRES STRES-Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy JAK WYKORZYSTAC STRES LITERATURA ZAŁĄCZNIKI WPROWADZENIE Nasz świat powinien zmierz...

Techniki manipulacji

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1645

Obrona przed manipulacją poprzez zrozumienie technik wywierania wpływu Czym dla mnie jest manipulacja? Dla mnie manipulacją jest świadome wpływanie na uczucia innych, tak by podejmowane przez nich decyzje, były kierowane emocjami, a nie racjonalnym świadomym myśleniem. Pytanie tylko czy da się wyłą...