Politechnika Gdańska - strona 280

Mechanika - Parametry kinematyczne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Parametry kinematyczne Położenie Wektor, którego początek znajduje się w początku układu współrzędnych, a koniec w poruszającym się punkcie k j i (t) (t) (t) (t) z y x r + + = Prędkość (Wektor) Szybkość zmiany położenia  dt d r (t) v = Przyśpieszenie (Wektor) Szybkość zmiany prędkości dt d v (t) a ...

Podstawy rachunku różniczkowego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Podstawy rachunku różniczkowego W ruchu prostoliniowym Szybkość średnia = iloraz różnicowy 1 2 1 2 t t ) t - x(t śr ) 2 t 1 (t v − = → lub w innym zapisie: Δt Δt) x(t - ) x(t śr Δt) t (t v + = + → Szybkość = pochodna (granica ilorazu różn...

Pytania na zaliczenie z mechaniki

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

Przemieszczenie wirt.  – dowolne odchylenie  położenia ciała od położenia równowagi,  spełnia następujące warunki:  a )jest  nieskończenie małe  b )jest niezależne od sił  obciążających  c )jest zgodne z  geometrycznymi warukami ograniczającymi. Tw.Bettiego o wzajemności pracy  – praca  wykonana pr...

Ruch harmonicznie prosty

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Ruch harmoniczny prosty Na masę m działa siła F = - k x Na mocy prawa dynamiki  m F a = oraz definicji przyspieszenia  2 2 dt x d a = 0 2 2 = +  kx m dt x d powyższe równanie różniczkowe posiada rozwiązanie  x(t) = A cos( ωt+ϕ)  w którym ...

Mechanika - Związki dynamiczne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Związki dynamiczne 1. Przypadek jednowymiarowy (ruch prostoliniowy) W przypadku ruchu prostoliniowego określenie  położenie  zastąpione jest określeniem  współrzędna Jeżeli znana jest masa oraz funkcja opisująca czasową zależność przyłożonej do niej siły, wówczas  na mocy zasady dynamiki powstaje f...

Analiza sitowa - hydrogeologia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1946

1. Opis analizy sitowej Analiza   sitowa   jest   najczęściej   stosowaną   metodą   analizy   granulometrycznej.  Wykonuje się ją zgodnie z Polską Normą o numerze  w następujących zaleceń: - próbka gruntu przeznaczona do badania nie powinna ...

Interpretacja wyników w warunkach dopływu ustalonego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

PROJEKT  Z  HYDROGEOLOGII NR  3 Temat: Interpretacja wyników badawczych w warunkach dopływu ustalonego 1. CZĘŚĆ  TEORETYCZNA 1.1 Sprawdzenie rodzaju filtracji Dla sprawdzenia rodzaju filtracji użyto odpowiednich wzorów - dla zwierciadła napiętego. Rodzaj filtracji Zwierciadło napięte Laminarna s Q ...

Określenie parametrów hydrogeologicznych warstw wodonożnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1666

PROJEKT  Z  HYDROGEOLOGII NR  2 Temat: Określenie parametrów hydrogeologicznych warstw wodonośnych na podstawie krzywej uziarnienia 1. Opis analizy sitowej Analizę   sitową   wykonujemy...

Wzory na egzamin - hydrogeologia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1365

R. zach pędu  (tensor dyspersji pędu) x S S x S l gi x h g x p x v t v xx xx IT i i oi o o ∂ Λ ∂ + ∂ ∂ + ∆ + = ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ ∑ = ) ( 1 1 * 1 1 τ ρ ρ τ ρ R. zach masy  qL – dopływ boczny odniesiony do jedn. długości L q x SV t S = ∂ ∂ + ∂ ∂ ...

Opis techniczny-sieć wodociągowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szczepan Kopania
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183

1.  Opis techniczny. 1.1 Cel opracowania.            Celem opracowania jest koncepcja projektu sieci wodociągowej dla miasta Dzierzgoń. 1.2. Zakres opracowania.                     Opracowanie to obejmuje: - przygotowanie planu sytuacyjno...