Politechnika Gdańska - strona 276

Pomiar prędkości wyjęcia elektronu z metalu

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Pomiar prędkości wyjścia elektronu z metalu 1 Wstęp teoretyczny Każdy   przewodnik   metaliczny  składa   się   z   atomów   w   których   elektrony   zewnętrznej  powłoki nie są mocno związane z atomem i mogą swobodnie poruszać się wewnątrz metalu w  przestrzeni między atomami. Elektrony te jednak...

Fizyka - Potencjał elektryczny

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Potencjał elektryczny Różnica energii potencjalnych jest dana przez ∫− = − B A pA pB E E r F  d co dla pola elektrycznego daje ∫ ∫ − = − = − B A B A pA pB q E E r E r F d d Podobnie jak dla grawitacyjnej energii potencjalnej możemy zdefiniować punkt zerowej energii  potencjalnej dla ciała znajdując...

Fizyka - Prąd elektryczny

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Prąd elektryczny Natężenie prądu elektrycznego t Q I = Jednostka : 1 amper, 1A. Gęstość prądu elektrycznego S I j = W nieobecności zewnętrznego pola elektrycznego elektrony poruszają się chaotycznie  we wszystkich kierunkach. W zewnętrznym polu  E  uzyskują wypadkową (stałą z założenia) 

Fizyka - Prawo Ampera

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

Prawo Ampera Chcemy znaleźć pole magnetyczne wytwarzane przez powszechnie występujące rozkłady  prądów, takich jak przewodniki prostoliniowe, cewki itd. Pole magnetyczne prezentujemy graficznie rysując tzw.  linie pola magnetycznego  czyli linie  wektora 

Fizyka - Prawo Bragga

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1204

Prawo Bragga Prawo Bragga podaje warunki, w jakich jest możliwa dyfrakcja promieni Roentgena krysztale.  Rysunek poniżej pokazuje ugięcie wiązki promieni X na zespole równoległych płaszczyzn (linie  przerywane). Odległość między płaszczyznami wy...

Fizyka - Prawo Gaussa

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Prawo Gaussa. Niech zamknięta powierzchnia obejmuje dwa ładunki  Q 1 i  Q 2. Całkowita liczba linii sił  przecinająca powierzchnię zamkniętą wokół ładunków  Q 1 i  Q 2 jest równa ∫ ∫ ∫ ∫ + = + = = S E S E S E E S E d d d) ( d 1 1 2 1 µ k ca φ gdzie  E 1 jest wytwarzane przez  Q 1, a  E 2 przez  Q 2...

Fizyka - Promienie X

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Promienie X Na rysunku poniżej pokazana jest lampa rentgenowska. Elektrony emitowane z katody K są przyspieszane przez napięcie  U  rzędu 104 V (przyłożone  pomiędzy katodą i anodą) i wreszcie uderzają w anodę (tarczę). Elektrony są hamowane w anod...

Promieniowanie gamma i rozpad beta

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

▪ Promieniowanie  γ Jeśli jądro jest wzbudzone do wyższego stanu energetycznego, to może nastąpić samoczynna  emisja fotonu i przejście do niższego stanu energetycznego. Ponieważ odległości między  poziomami energetycznymi w jądrach są rzędu MeV więc fotony emitowane przez jądra mają  energię tysią...

Reakcja syntezy jądrowej

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

Reakcja syntezy jądrowej Masa dwóch lekkich jąder jest większa niż masa jądra powstającego po ich połączeniu. Jeżeli  takie jądra zbliżymy do siebie na dostatecznie małą odległość, to przy powstawaniu nowego jądra  wydzieli się energia związana z różnicą mas. Np. dwa deuterony mogą się połączyć two...

Rodzaje kryształów (rodzaje wiązań)

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1771

Rodzaje kryształów (rodzaje wiązań) Ze względu na typy wiązań kryształy dzielimy na: •  Kryształy cząsteczkowe (molekularne); •  Kryształy o wiązaniach wodorowych; •  Kryształy jonowe; •  Kryształy atomowe (kowalentne); •  Kryształy metaliczne . Kryształy cząsteczkowe Składają się ze stabilnych czą...