Politechnika Gdańska - strona 271

Zarządzanie - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

4. Scharakteryzuj dorobek naukowy Taylor'a i Fayol'a. F.W. Taylor - amerykański inżynier - TWÓRCA NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY - zastosował znane w technice metody analizy i projektowania do rozwiązywania problemów organizacyjnych w pracy produkcyjnej - badania nad ustaleniem dla każdej pracy najkr...

Zarządzanie - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

16. Scharakteryzuj ujęcie organizacji w znaczeniu rzeczowym, czynnościowym i atrybutowym Organizacja - czynność organizowania bądź osiągnięty na skutek takiej czynności ustrój przedmiotu złożonego, układ jego wewnętrznych zależności bądź sam obiekt zorganizowany. Jest to system otwarty wchodzący w ...

Zarządzanie - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

wyjaśnij pojęcie kierowanie i zarządzanie Kierowanie jest formą świadomego, celowego i dowolnego zachowania się (działania). Pojęcie kierowanie może być interpretowane w ogólnym i węższym znaczeniu. Pojęcie to kojarzy się z bezpośrednim kontaktem kierownika z podwładnymi (więź osobista). Kierowani...

Zarządzanie - pytania i odpowiedzi - kierowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

1. Zdefiniuj pojęcie kierowanie: Istotą kierowania w szerszym znaczeniu jest powodowanie, aby rzecz kierowana zachowywała się zgodnie z zamiarem kierującego w węższym znaczeniu - powodowanie, aby inni ludzie działali zgodnie z zamiarem kierującego # Kierowanie to oddziaływanie jednego obiektu (ki...

Charakterystyka nowoczesnego podejścia do organizowania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Zarządzanie projektem: charakterystyka nowoczesnego podejścia do organizowania. Praktyka współczesnych organizacji pokazuje, że samo wyodrębnianie projektów w systemie planowania, zwłaszcza w sytuacji silnego ich powiązania z koszta...

Zarządzanie projektem: charakterystyka poszczególnych faz

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Zarządzanie projektem: charakterystyka poszczególnych faz. Cykl życia projektu umożliwia określenie początku i końca projektu w rozumieniu zadaniowym, wyznacza przedział czasu na jego realizację oraz kolejność i stopień angażowania ...

Zarządzanie przez cele

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Zarządzanie przez cele: opis metody i analiza uwarunkowań efektywności. Powstało z nurtu humanistycznego - jako metoda rozwiązywania problemów praktycznych. ZPC - systemowa metoda zarządzania polegająca najogólniej na zespołowym okr...

Zarządzanie strategiczne - istota, podstawowe funkcje.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

Zarządzanie strategiczne: istota, podstawowe funkcje. Zarządzanie strategiczne polega na ciągłym dostosowywaniu organizacji do zmian otoczenia, by osiągnąć lub utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku w wybranej domenie funkcjonowania. Zarządzając strategicznie: należy ciągle analizować otoczenie...

Zarządzanie: istota i podstawowe funkcje

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Zarządzanie: istota i podstawowe funkcje Zarządzanie : oddziaływanie na zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe, wewnątrz i na zewnątrz organizacji, z prawem własności lub prawem do dysponowania nią. Jego celem jest także współdziałanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości i maksymalnie w...