Politechnika Gdańska - strona 270

Struktura organizacyjna - pojęcie i funkcje

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

Struktura organizacyjna: pojęcie, funkcje, rodzaje elementów, typy więzi. Struktura organizacyjna - układ elementów organizacji oraz więzi łączących je w zorganizowaną całość; zestaw wszystkich sposobów, przy użyciu których rozdziela się zadania organizacji między jej różnorodne elementy (stanowisk...

Struktury sieciowe - charakterystyka, zalety i wady

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4116

Struktury sieciowe: charakterystyka, zalety i wady. (s. 461) Zarządzanie w sieciach - specyficzny rodzaj zarządzania, w którym wymagana jest od menedżera wysoka zdolność do syntezy rozproszonego materiału informacyjnego (jak uchwycić, powielić i upowszechnić wiedzę eksperta, jak skojarzyć wiedzę wi...

Sytuacyjne uwarunkowanie przywództwa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Sytuacyjne uwarunkowanie przywództwa. 1. Fiedler przyjął, że efektywność grupy zależy od odpowiedniego zharmonizowania stylu przywództwa i stopnia, w jakim sytuacja umożliwia kontrolę i wpływ społeczny. W swoich badaniach wyróżniał następujące czynniki sytuacyjne: relacje lider-uczestnik struktur...

Typy struktur organizacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 602

Typy struktur organizacyjnych. - smukłe (wiele szczebli, komórki org. niewielkie, mała rozpiętość kierowania) i płaskie (niewiele szczebli, komórki duże, duża rozpiętość kierowania) scentralizowane i zdecentralizowane proste (central...

Usprawnienia organizacyjne - charakterystyka

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

Usprawnienia organizacyjne: charakterystyka procesu i kluczowych obszarów usprawnień. Usprawnienie organizacyjne - reakcja organizacji polegająca na dostosowaniu jej celów lub zasad i sposobów działania do zmienionych potrzeb w otoczeniu klub pożądanej społecznie efektywności ich osiągania. Zmiany...

Władza i wpływ w organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Władza i wpływ w organizacji: pojęcia, typy. Władza - prawdopodobieństwo, że pewne lub wszystkie polecenia, pochodzące z danego źródła, znajdą posłuch w danej grupie osób (M.Weber); władza charyzmatyczna - oparta na przekonaniu ulegających jej osób o szczególnych, nadzwyczajnych cechach przywódcy i...

Wizja i misja organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Wizja organizacji: pojęcie, funkcje, zasady formułowania. Wizja - określenie przyszłego stanu organizacji, jaki ma ona osiągnąć, przy uwzględnieniu czynników otoczenia. Zbudowana ona jest na podstawowych wartościach i standardach organizacji, musi być ambitna, jest wynikiem „skanowania” otoczenia i...

Wymiary planowania we współczesnych organizacjach

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1281

Wymiary planowania we współczesnych organizacjach („pajęczyna planistyczna”). Proces planowania jest bardzo złożony. G.Steiner podkreśla konieczność uwzględnienia pięciu podstawowych jego wymiarów: opracowywany jest plan (korporacja, filie, grupy funkcjonalne, wydziały, departamenty, produkty, pro...

"Wyuczona nieudolność" - opis mechanizmu

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2079

„ Wyuczona nieudolność”: pojęcie, opis mechanizmu, sposoby redukcji. „ Wyuczona nieudolność” - zespół ludzkich zachowań, które sprawiają, że sformalizowane organizacje stopniowo obniżają efektywność swego działania; polega na tym, że stosowane w przeszłości i nagradzane działania (wyuczone) w zmien...

Zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

1. Ewolucyjny model przywództwa. To model sytuacyjny przywództwa, opracowany przez Paula Herseya i Kennetha Blancharda, opisujący w jaki sposób przywódca powinien dostosowywać swój styl przywództwa, w miarę rozwijania się pragnienia osiągnięć u podwładnych, zwiększania ich doświadczenia, umiejętnoś...