Politechnika Gdańska - strona 27

Pojecie makroekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

MAKROEKONOMIA Makroekonomia - tłumaczy jak funkcjonuje gospodarka jako całość, jakie są problemy, jakie cele Katalog celów makroekonomii - są to te cele które realizują gospodarki narodowe. 1. Wzrost gospodarczy Trzy podstawowe 2. Obniżenie bezrobocia cele występujące 3. Stabilizacja cen i wartośc...

Polityka pieniezna

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1309

MAKROEKONOMIA Polityka pieniężna jest prowadzona przez Bank Centralny Polega ona na oddziaływaniu na podaż pieniądza przy pomocy określonych instrumentów Bank Centralny w Polsce to NBP którego Prezesem jest Barcelowicz Funkcje Banku Centralnego: 1. funkcja banku baków - tzn. że Bank Centralny je...

Pytania-kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

I kolokwium z makroekonomii semestr 2011/12 Opisz definicje (20pkt) 1. … 2. Jaka jest różnica między produktem krajowym brutto a produktem narodowym brutto? 3. Dlaczego transfery nie są wliczone do PKB? 4. Zinterpretuj wartość m...

Sektory gospodarki

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

Sektory gospodarki : Gospodarstwa domowe praca (płace) nieruchomości (czynsz) kapitał (dywidendy) przedsiębiorczość (zysk) Y - dochód C - konsumpcja (wydatki gospodarstwa domowego na dobra/usługi) S - oszczędności ( Y - C ) KSK - krańcowa skłonność do

Wzrost gospodarczy

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 819

MAKROEKONOMIA Wzrost gospodarczy - jest to sytuacja w której ma miejsce poprawa relacji ilościowych w gospodarce tzn. rośnie produkcja, zatrudnienie, konsumpcja i inwestycje Rozwój gospodarczy - to sytuacja w której poprawie ulegają relacje jakościowe Każdemu rozwojowi zawsze towarzyszy wzrost - ro...

Test z metod organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1197

TEST Z METOD ORGANIZ. I ZARZĄDZ. Projektując kampanię reklamową wykorzystujesz: Diagnozowanie Projektowanie Reenginering Burzę mózgów Zarządzanie przez wyjątki 2)Metody przezwyciężania oporu wobec zmian Wyjaśnienie i komunikowan...

Biznes plan - Cooler sp. z o.o.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

B i z n e s P l a n Spis treści: 1. Cel projektu 3 2. Opis przedsięwzięcia 3 2.1 Podstawa prawna przedsięwzięcia 3 Rozliczenia z Urzędem Skarbowym 4 Zasady współpracy 4 3. Analiza marketingowa 4 3.1 Oferowane produkty 4 3.2 Rynek i klienci 5 3.3 Konkurencja 6 3.4 Krótko- i długoterminowe cele...

Biznes plan - hotel

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1449

BIZNES PLAN HOTEL „ Hellena ” Streszczenie projektu przedsiwzicia. Przedstawiony poniej biznes plan opisuje dziaania zwizane z dziaalnoci hotelu „Hellena”, którego waciciele zamierzaj podnie standard i rozszerzy asortyment oferowanych usug poprz...

Biznes plan - Jingiel

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

            Biznes plan firmy ogłoszeniowo - usługowej Jingiel                         Dane dotyczące przedsiębiorstwa   Nazwa pełna Jingiel Nazwa skrócona JINGIEL Forma prawna Działalność jednoosobowa Data rozpoczęcia działalności Siedziba firmy Telefony Fax e-mail Stro...

Biznes plan - kosmetyki

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1673

Biznes plan „BlueWhite” 1. Postanowienia ogólne: Stanowiący oświadczyli, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "spółką". Firma Spółki brzmi FABRYKA KOSMETYKÓW "BLUEWHITE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA. Siedzibą spółki jest KOŁO. Czas tr...