Politechnika Gdańska - strona 268

Opis zalety i wady struktury macierzowej

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Opis zalety i wady struktury macierzowej. Przykłady. Wiąże się z matematycznym pojęciem macierzy. Skonstruowana jest ona na zasadzie dwuwymiarowego grupowania: kolumny są odpowiednikami stałych, powtarzalnych funkcji, a wiersze oznacz...

Opór przeciwko zmianom i sposoby jego zmniejszania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 511

Opór przeciwko zmianom i sposoby jego zmniejszania. czynniki zwiększające opór wobec zmiany: racje polityczne, gra o władzę - obawa utraty własnych wpływów w organizacji, koncentrowanie się na interesach indywidualnych niezrozumienie, brak zaufania - brak świadomości celu zmian, dystans do władzy ...

Otoczenie organizacji: pojęcie, podstawowe typy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

Otoczenie organizacji: pojęcie, podstawowe typy Otoczenie organizacji : wszystko to, co znajduje się na zewnątrz niej i co: wywiera na nią wpływ (obecnie), może wywierać na nią wpływ (teraz i/lub w przyszłości) oraz na co organizacja: oddziałuje (obecnie) i może oddziaływać (teraz i/lub w przyszłoś...

Podstawowe błędy w planowaniu

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Podstawowe błędy w planowaniu. planowanie nie powinno być traktowane jako antidotum na wszelkie dolegliwości współczesnych organizacji długi horyzont czasowy zwiększa niepewność i złożoność w odczytywaniu otoczenia oraz skomplikowanych zależności przyczynowo-skutkowych możliwości popełniania błęd...

Potrzeby człowieka według Maslowa

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Potrzeby człowieka wg Maslowa, mechanizm i sposoby zaspokajania we współczesnej organizacji. piramida Maslowa : od dołu: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwo, afiliacja (sympatia), szacunek, samorealizacja. Po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu człowiek zaczyna odczuwać potrzeby wyższego rzędu ...

Procesy umiędzynarodowienia i globalizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Procesy umiędzynarodowienia i globalizacji: charakterystyka ogólna. Zarządzanie międzynarodowe i globalne jest konsekwencją pojawienia się coraz większej liczby globalnych przemysłów. Przemysły globalne zaś to takie, w których pozycja konkurencyjna firmy na rynku jednego kraju jest w poważnej mierz...

Prognoza a plan

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Prognoza a plan. Cechy dobrego planu. Prognoza - jest naukowym przewidywaniem przyszłych zjawisk i procesów. Prognoza jest informacją o najbardziej prawdopodobnym kształcie przyszłości. Plan - projekt przyszłego, przewidywanego funkcjonowania organizacji, ujęty w postaci zbioru przyszłych działań r...

Przywództwo transakcyjne - charakterystyka

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Przywództwo transakcyjne: charakterystyka, możliwości zwiększania. Przywódca prowadzi nieustanną wymianę ze swoimi podwładnymi, co jest konsekwencją odmienności ich interesów; dąży do uzyskania jak najwyższej efektywności, używając kombinacji władzy formalnej i nieformalnego wpływu. Rozpoznaje, mod...

Przywództwo transformacyjne - charakterystyka

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Przywództwo transformacyjne: charakterystyka, możliwości zwiększania. Jest procesem, w którym wizja organizacji zostaje sformułowana i przekazywana przez charyzmatyczną osobę, w udany sposób posługującą się kontaktami wewnątrz i na zewnątrz organizacji w celu uzyskania innowacyjności, komunikatywno...