Politechnika Gdańska - strona 260

Wymagania czasowe - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Jakość w transporcie wiąże się przede wszystkim z wymaganiami czasowymi, stawianymi przez załadowcę wykonawcom usług transportowych. Do wymagań tych zaliczamy: Szybkość (czas) dostawy Częstotliwość oferowanej podaży usług [jak często dana usługa jest dostępna] Regularność świadczonych usług Te...

Wymagania licencja - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Przedsiębiorca ubiegający się o licencję musi spełnić wymagania dotyczące: Dobrej reputacji: są one podobne, jak w przypadku przewoźników drogowych Wiarygodności finansowej: przedsiębiorca musi wykazać, że jest zdolny do wypełniania rzeczywistych i potencjalnych zobowiązań finansowych przez 12 mies...

Podstawowe pojecia - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Organizacja nie jest pojęciem jednoznacznym są używane trzy podstawowe ujęcia: 1) rzeczowe w tym sensie każde przedsiębiorstwo jest organizacją, 2) czynnościowe jeżeli należy zapewnić organizację spotkań, 3) atrybutowe w danym przedsiębiorstwie jest organizacja, tak że wszystkie części tej instytuc...

Ewolucja historyczna metod zarządzania - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Ewolucja historyczna metod zarządzania Na początku XX wieku metody zarządzania były przez ekspertów stosowane jako ich własne narzędzia analizy i działania na wszystkich szczeblach organizacji. Nikt jeszcze nie znał metod partycypacyjnych. Jeśli powstawał problem, kierownik wzywał konsultanta-ekspe...

Metoda ABC - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

Metoda ABC Metoda ABC jest to metoda analizowania zadań wywodząca się z badań V. Pareto, a zasadzająca się na regule 15:65. W myśl tej reguły w procesie produkcji usług za pomocą 5-20% nakładów można osiągnąć około 75-80% wyników; zaledwie 10-30% czasu poświęcanego na wysiłek intelektualny wystarcz...

Przykłady zastosowania metody ABC - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2212

Przykłady zastosowania metody ABC w zarządzaniu produkcją Pierwsze zastosowania metody ABC w zarządzaniu produkcją miały miejsce w odniesieniu do normowania zapasów materiałowych. Wyróżnia się diagnostyczne i usprawniające zastosowania metody ABC w zarządzaniu produkcją. Przykłady diagnostycznych...

Wybór procedury administracyjnej - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

. Wybór procedury administracyjnej „W toku ewidencji procedur administracyjnych w urzędzie gminnym zarejestrowano ogółem ok. 150 procedur. Z tej liczby 44 procedury miały charakter procedur zewnętrznych. Jako zewnętrzne potraktowano te procedury, których funkcją główną była realizacja odpowiednich ...

Zarządzanie produkcją - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Zarządzanie produkcją „Zarządzanie produkcją jest to działalność praktyczna i dziedzina naukowa w ramach teorii organizacji i zarządzania zajmująca się naukowym rozwiązywaniem problemów związanych z realizacją funkcji produkcji. Zarządzenie to obejmuje analizę potrzeb i możliwości, zaopatrzenie i s...

Zasada Pareto - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Zasada Pareto Zasada Pareto jest to prawidłowość określana mianem "zasada 20-80", zgodnie z którą w zbiorowości niejednorodnej (różnorodnej) 20% elementów tej zbiorowości reprezentuje 80% skumulowanej wartości cechy, ze względu na którą ta zbiorowość jest rozpatrywana (służy jako kryteriu...

Zastosowanie analizy ABC - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Metoda ABC
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Zastosowanie analizy ABC . Sterowanie procesami W organizacji, która podejmuje realizację wielu zleceń, analiza ABC często ujawnia, że kontrola kilku z nich zapewnia kontrolę większości zadań organizacji. Kontrola zużycia materiałów Analiza rocznego zużycia zwykle wykazuje skupienie wartości w sto...