Politechnika Gdańska - strona 26

Uwarunkowania i bariery rozwoju sektora MSP na tle nowego programu rzą...

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2513

UWARUNKOWANIA I BARIERY ROZWOJU SEKTORA MSP NA TLE NOWEGO PROGRAMU POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH 1. WPROWADZENIE. W wyniku transformacji gospodarczej nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorczości. W jego efekcie obecnie funkcjonuje ponad 2 mln małych i średnich przedsiębiorstw . Za przedsi...

Benchmarking-istota problemu

 • Politechnika Gdańska
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

Benchmarking 1. Pojęcie benchmarkingu Wśród technik zarządzania, benchmarking zyskuje ostatnio coraz bardziej na znaczeniu. Jego powodzenie opiera się na wielości obszarów zastosowania. Benchmarkingiem można posługiwać się jak narzędziem do w...

Mekroekonomia-ćwiczenia

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Model2 Ogólna wielkość planowanych wydatków AD=C+I Inwestycje nieplanowane I n =Y-AD Model3 Y cr =C+I+G Y ccp =C+I+G-T e +B p Y r =C+I+G-T e +B p +B-T d =Y ccp +B-T d S=Y r -C S=I+G-T e +B p +B-T d G+B-T0 v S-I0 deficyt Gospodarka otwarta Nx=Ex-Im Y cr =C+I+G+Ex-Im Y ccp =C+I+G+Ex-Im-T e =...

Cykle koniunkturalne

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1673

Cykle koniunkturalne Rodzaje wahań aktywności gospodarczej: Wahania cykliczne - powtarzające się ze względną regularnością zmiany aktywności gospodarczej, wyrażające się fluktuacjach wokół trendu Wahania sezonowe - zmiany aktywności ...

Kreacja pieniadza

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

    Kreacja pieniądza bankowego dla opornych - to proste...    Kreacja pieniądza bankowego jest dość prostym procesem, dlatego mo na  spierać się o jego początki. W czasach nowo ytnych niewątpliwie palmę  pierwszeństwa nale y przyznać Wł...

PieniĄdz, banki

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

Pieniądz i stopy procentowe Pieniądz jest pożądany nie ze względu na swoją wartość, lecz ze względu na rzeczy, które można za niego kupić. Stopy procentowe: cena pieniądza Stopa procentowa jest sumą odsetek płaconą na jednostkę czasu, wyrażoną jako procent pożyczonej sumy. Koszt pożyczenia pienięd...

Pieniadz,banki,system bankowy

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

Pieniądz, banki, system bankowy Geneza: powstawanie ewolucyjne, Fenicjanie jako jedni z pierwszych zaczęli stosować, ale nikt nie wynalazł pieniądza, przejście od gospodarki naturalnej (każdy robi na własny użytek) do barterowej i wte...

PKB,PNB

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1764

Realny PKB - suma wartości produkcji i uwzględnienie zmian cen Długookresowa ścieżka wzrostu : Ludność/kapitał/postęp techniczny Długookresowy model: -elastyczne ceny -PKB - potencjalne -cena= PKB x AD -produkcja- kapitał/cena -popyt - poziom cen AD+ ~ P- Kompletny model: -sztywne ceny -spadek wyda...

Podaz pieniadza

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

24.03.2012r. Podaż pieniądza Rynek pieniężny. W sferze realnej w jednym kierunku dochodzi do przepływów rzeczowych, w drugim kierunku do przepływów pieniężnych (finansowych). Pieniądz - jest to ogół środków użytkowanych bezpośrednio do regulacji zobowiązań jakie powstają na rynku dóbr i usług. Pien...

Pojecie ekonomii i system rynkowy

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

MAKROEKONOMIA WYKŁADY Oikos - dom Nomos - prawo Ekonomia bada tendencje zmian wielkości produkcji, cen, zatrudnienia, bezrobocia etc. Formułuje wnioski z tych badań i interpretując je dostarcza wskazówek i narzędzi dla polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd. Zajmuje się pieniądzem, bankowości...