Politechnika Gdańska - strona 258

Magazyny i centra logistyczne - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Magazyny i centra logistyczne. Wyróżniamy: Magazyny o charakterze dystrybucyjnym Magazyny o charakterze składowo-dystrybucyjnym Magazyny o charakterze składowo-dystrybucyjno-produkcyjnym Parki logistyczne, czyli zespoły obiektów magazynowych Centra logistyczne Centrum usług logistycznych to ...

Mechanizm podaży i popytu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Mechanizm podaży i popytu ustala średnią cenę rynkową. Gdy mamy siłę przebicia, to taryfa staje się punktem wyjścia do ceny ostatecznej. Duży klient może negocjować cenę, mały nie ma siły przebicia. Naturalny sposób ustalania cen oparty jest na kosztach przedsiębiorstwa transportowego i zakładany...

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ICAO (ang. International Civil Aviation Organization) Utworzona 7 grudnia 1944 r. Ustala odpowiednie normy i zalecenia, szczególnie dotyczące międzynarodowych standardów technicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej. Członkami org...

Składniki portu lotniczego - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

Na port lotniczy składają się: Urządzenia do bezpiecznego startu i lądowania Pasy startowe o przepisowej długości i standardowych normach technicznych Sieć dróg kołowania i drogi łącznikowe do pasów startowych Miejsca (płyty) postojowe...

Największe światowe porty lotnicze - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Największe światowe porty lotnicze (ładunki w tys. ton) Porty lotnicze centralne i regionalne są najczęściej własnością miast lub gmin, które w tym celu zakładają spółki handlowe, zarządzające lotniskami. Lotnisko o kluczowym znaczeniu pod względem lokalizacji lub wielkości ruchu mogą być własnoś...

Ogólna klasyfikacja kontenerów ISO - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2982

Ogólna klasyfikacja kontenerów ISO: Kontenery uniwersalne: Kontenery zamknięte (dry van) Kontenery zamknięte wentylowane (ventilated dry van) Kontenery z otwartym d achem (open top) Kontenery o podstawie płytowej (flat rack) Kontenery platformy (bolster) Kontenery specjalne, gdzie wyróżniamy: Konte...

Pod względem kryterium własności - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

Pod względem kryterium własności wyróżnia się porty: Państwowe Municypalne - spółki prywatne dzierżawią od państwa porty Prywatne Przy a i b tereny portowe i infrastruktura są własnością państwa, miasta, regionu. W ich imieniu portem zarządza powołany do tego celu organ administracyjny, np. za...

Podstawowe rodzaje umów czarterowych - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2247

Podstawowe rodzaje umów czarterowych: Czarter na podróż pojedynczą Czarter na podróż okrężną Czarter na podróże konsekutywne [regularnie następujące po sobie, stosowane przy dużej ilości towaru] Czarter na czas [wynajmuje się statek, a nie tyl...

Formy transportu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

Podstawowymi formami eksploatacji tonażu w transporcie morskim są: Żegluga regularna, czyli liniowa Żegluga nieregularna, czyli trampowa Cechami charakterystycznymi żeglugi liniowej są: Dominacja w przewozach ładunków drobnicowych Regularna obsługa określonych portów załadunku i wyładunku doko...

Pojazdy do transportu drogowego - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Pojazdy do transportu drogowego mają charakter: Uniwersalny Specjalistyczny Środki uniwersalne to pojazdy do przewozu wszelakiego rodzaju drobnicy: Samochody skrzyniowe, naczepy, przyczepy i nadwozia wymienne Pojazdy specjalistyczne to przyk...