Politechnika Gdańska - strona 257

Dokumenty FIATA - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3269

Dokumenty FIATA: Spedytorski konosament dla przewozów multimodalnych (ang. FIATA Multimodal Transport Bill of Lading - FBL) Spedytorski list przewozowy dla przewozów multimodalnych (...

Dowód i odwóz ładunków - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Dowód i odwóz ładunków do i z portu ogranicza możliwości rozwoju portów. W obsłudze portów dominuje transport drogowy. 85% kontenerów w Europie jest dowo- i odwożonych samochodami - podstawą ciągnik siodłowy z naczepą (

Dział logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1561

Dział logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego lub handlowego: Zarządzanie zamówieniami i dostawami Zarządzanie zapasami Obsługa zwrotów Fakturowanie Analiza kosztów Operator logistyczny 3PL zajmuje się magazynowaniem, spedycją, przewozami,...

Działania spedytora - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

Działania spedytora, będącego rzecznikiem interesu ładunku, przynoszą jednak korzyści także przewoźnikom. Możemy do nich zaliczyć: Pomoc w poszukiwaniu ładunków i sprzedaży usług przewozowych Przyspieszenie obrotu środków transportowych poprzez wcześniejsze przygotowanie i skomasowanie ładunków ...

Europejska Agencja Bezpieczenstwa Lotniczego - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

EASA Powstała w 2003 r. z siedzibą w Kolonii. Organ Komisji Europejskiej. Unijny regulator w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego. Zadaniem jest ustanowienie i utrzymanie wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnict...

Konferencja liniowa - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

Konferencja liniowa (żeglugowa) - ang. liner conference, shipping conference Porozumienie o charakterze monopolistycznym (kartelowym) przewoźników morskich operujących na tym samym szlaku, którzy w celu ograniczenia konkurencji między sobą I bardziej skutecznego przeciwstawiania się konkurencji ze...

Konsorcjum - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

W ramach konsorcjum zabronione jest: Ustalanie jednolitych cen za przewozy liniowe Podział rynków lub klientów Ograniczenie ładowności tonażu niezwiązane ze zmianą popytu i podaży Łączny udział wszystkich członków konsorcjum w rynku, na któ...

Koszty w transporcie - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Koszty w transporcie dzielimy na: Efektywne (z punktu widzenia przedsiębiorstwa) - koszt poniesiony przez przedsiębiorcę na realizację kontraktu Pochodne (z punktu widzenia przedsiębiorstwa) - koszty związane z utraconymi korzyściami, wynikające z niemożności produkcji wynikającej z długiego tran...

Logistyka własna - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Logistyka własna: Rozwiązania te mają zapewnić: Możliwie niski poziom zapasów materiałów i wyrobów gotowych, pociągających za sobą krótki okres zamrożenia kapitału obrotowego Krótki okres przepływu dóbr fizycznych i informacji Wysoki poziom wykorzystania potencjału produkcyjnego lub handlowego ...

Logistyka - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

Logistyka, jest to organizowanie i zarządzanie procesami dostaw składników niezbędnych do produkcji oraz dystrybucja wyrobów gotowych. Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw. Według tak zwanej definicji 9W celem działań logistycznych jest dostarczanie: Właściwemu klientowi W...