Politechnika Gdańska - strona 256

Uwarunkowanie konfliktu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

UWARUNKOWANIA KONFLIKTU Powstanie, przebieg i zakłócenie konfliktu zależy od wielu różnych czynników. M. Deutsch (1973) zwraca uwagę na kila różnych uwarunkowań. Pierwszym czynnikiem są charakterystyki osobowościowe stron konfliktu. Składają się nań skłonności intelektualne, społeczne, psychiczne ...

Zachowanie - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Zachowanie. Na podstawie konceptualizacji sytuacji konfliktu podejmują jakieś działania aby radzić sobie z zaistniałym konfliktem. Zachowanie jednej strony jest bodźcem dla drugiej. K. Thomas (1976), rozpatrując zachowania w konflikcie, ...

Konflikty w organizacji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW W ORGANIZACJI Wymienione wcześniej typy spraw konfliktowych można także zaobserwować w organizacji, ponieważ uczestnicy wynoszą do niej swoje postawy, poglądy, potrzeby, przekonania itd. Poza tymi słowami możemy wyróżnić typowe przyczyny konfliktów w organizacji. Zdaniem L.R. Pond...

Ładunki masowe - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 490
Wyświetleń: 5383

Ładunki, masowe są to jednorodne ładunki o charakterze surowcowym, przewożone zwykle luzem, w dużych partiach. Zaliczamy do nich przykładowo węgiel, ropę naftową czy zboża. Ładunki drobnicowe to wszelkiego rodzaju produkty przetworzone i wyroby gotowe, przemieszczane w opakowaniach. Mają one różne...

Żegluga śródlądowa w Polsce - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1267

Żegluga śródlądowa w Polsce jest w zaniku. Zasięg oddziaływania żeglugi śródlądowej - tylko tam, gdzie rzeka o odpowiedniej szerokości i głębokości mija w swym biegu 2 lub więcej państw lub też gdzie rzeki połączone są kanałami, co uni...

Żegluga morska - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351

Żegluga morska Czynnikami charakterystycznymi żeglugi morskiej są: Nieograniczona struktura ładunkowa przewozów Silna degresja jednostkowa kosztów przemieszczenia towarów Łatwy dostęp do głównych, światowych centrów gospodarczych, którą to rolę często spełniają

Żegluga nieregularna - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3346

Cechami charakterystycznymi żeglugi nieregularnej (trampowej) są: Wykorzystywanie tego samego statku na różnych szlakach, a więc tam, gdzie armator może go w danej chwili najlepiej wykorzystać, biorąc pod uwagę aktualną podaż ładunków i wysokość możliwego do zrealizowania frachtu [opłaty za przewó...

Źródła finansowania infrastruktury drogowej - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Źródła finansowania infrastruktury drogowej: Budżety centralne, regionalne, gminne itp., czyli pieniądze pochodzące z podatków powszechnych Podatki wnoszone przez wszystkich użytkowników dróg w postaci opłat rejestracyjnych, podatków drogowych, akcyzy paliwowej, innych narzutów doliczanych do cen...

Alianse - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

Alianse : Dotyczą one obsługi już nie tylko jednego serwisu żeglugowego, ale wielu, stąd ich charakter globalny. Alianse zapewniają wspólną eksploatację statków, polegająca na koordynacji salingów, doborze portów i częstotliwości rejsów. Na statkach armatorów wchodzących w skład aliansu dokonuje s...

Ceny - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Transport i Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

W Polsce w cenie jednego litra benzyny euro super 95 akcyza, VAT i opłata paliwowa stanowią 60%. Winieta jest to opłata za korzystanie z dróg, uzależniona od czasu - w Polsce tylko przewoźnicy ja kupują, są pobierane za sieć dróg krajowych Myto ...