Politechnika Gdańska - strona 25

Zbiór definicji z organizacji i zarządzania. 1

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Cel nauki - maksymalna sprawność i efektywność ekonomiczna. Cele są osiągane w sposób racjonalny przy najmniejszym nakładzie sił i środków, jest nauką interdyscyplinarną, korzysta z dorobku innych nauk. Nauka zarządzania pełni lub powinna pe...

Pomiar ryzyka kredytowego

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1743

Pomiar ryzyka kredytowego Ryzyko kredytowe to oprócz ryzyka rynkowego najważniejszy składnik ryzyka finansowego. Oba te rodzaje ryzyka mają wiele cech wspólnych co umożliwia stosowanie narzędzi pomiaru ryzyka rynkowego również do analizy ryzyka kredytowego. Równocześnie jednak między tymi dwoma fo...

System zarządzania ryzykiem kredytowym

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1183

System zarządzania ryzykiem kredytowym Podejście konserwatywne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym oznacza minimalizowanie ryzyka kredytowego. Ryzyko to można zmniejszać prze...

Analiza systemowa organizacji i jej zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1274

Analiza systemowa organizacji i jej zadania ORGANIZACJA : dwie lub więcej osób , współpracujących w ramach określonej struktury stosunków , aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów. Istotną treść procedury systemowej można ująć w 3 po...

Strategia firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

Strategia SWATCH AG Prezentacja marki Swatch. W 1931 roku powstała szwajcarska firma ASUAG (General Corporation of Swiss Horological Industries Ltd.). Była to największa korporacja zajmująca się produkcją i sprzedażą zegarków w Szwajcarii. Składała się z wielu przedsiębiorstw, włącznie ze znanymi...

Pytania na egzamin z badań marketingowych - opracowanie.

 • Politechnika Gdańska
 • ks. dr Bernard Marcin Czerwiński
 • Badania marketingowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4011

1. Ciąg klasyfikacji w centralnej procedurze aglomeracyjnej prezentuje się za pomocą: Dendrogramu Reszty nie mogę rozczytać 2. Analiza skupień stosowana jest dla (zaznaczyć 2 odpowiedzi): Tworzeniu grup miast przy testowaniu nowego produktu Uporządkowaniu obiektów według pewnego nadrzędnego kryt...

Doskonalenie i szkolenie pracowników - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Doskonalenie i szkolenie pracowników Doskonalenie i szkolenie pracowników służy zapewnieniu im wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania przydzielonej pracy lub do przygotowania się do objęcia nowego stanowiska. Obowiązki menedżera w tym zakresie dotyczą: zidentyfikowania potrzeb szkoleniowy...

Doskonalenie organizacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

Doskonalenie organizacji: długofalowe działanie, wspieranie przez naczelne kierownictwo, zmierzające do ulepszenia procesów rozwiązywania problemów i odnowy organizacji dzięki skutecznemu kierowaniu jej kulturą. Kierowanie oparte na współdziałaniu: zarządzanie przez dzielenie się władzą i uczestni...

Drzewa decyzyjne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kierowanie zespołami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

Drzewa decyzyjne - rozciągnięty w czasie ciąg decyzyjny , analizuje się prawdopodobieństwo sukcesu, pozwala to na całościowy pogląd i pomaga podjąć właściwe decyzje. Obszar wyboru i przypadku - prawdopodobieństwo pojawienia się określony...

Przykladowy rachunek zyskow i strat

 • Politechnika Gdańska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

2009  2010  Odchylenie    RACHUNEK ZYSKÓW I  STRAT   [tys. zł]  Kwota  Wsk. str. [%]  Kwota  Wsk. str. [%]  Kwota  Wsk. str.  [p.p.]  Wskaźnik   dynamiki  [%]  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  501 858,7  100,00%  651 066,0  100,00%  149 207,30  0,00  129,73%   1. Prz...