Politechnika Gdańska - strona 245

Uzgadnianie reguł, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Najpierw uzgodnijcie reguly. Zanim w ogóle zaczniesz rozważać możliwe warunki, możesz chcieć uzgodnić kry­terium lub kryteria, które mogą być zastosowane. Każde z kryteriów, jakie proponuje druga strona, staje się dla ciebie narzędziem, które możesz zastosować do przekonania ich. T woje argumenty s...

Negocjacje - zapobieganie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Najskuteczniejsze jest zapobieganie Naj­lepiej zająć się problemami ludzkimi, zanim staną się one problemami ludzi. Oznacza to budowanie osobistych i organizacyjnych związków z drugą stroną, które mogą ochro­nić ludzi każdej ze stron przed negocjacyjnymi nokautami. Oznacza to także taką strukturali...

Negocjacje - potrzeby ludzkie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Najważniejsze interesy to podstawowe potrzeby ludzkie. Poszukując podstawowych interesów, ukrytych zadeklarowanym stanowiskiem, patrz przede wszystkim na to, co motywuje wszystkich ludzi. Jeżeli możesz zaspokoić te podstawowe interesy, zwiększysz szansę zarówno na osiągnięcie porozumienia, jak równ...

Negocjacje - obiektywne kryteria, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Nalegaj na stosowanie obiektywnych kryteriów Niezależnie od tego, jak dobrze rozumiesz interesy drugiej strony, jak świetne opracowałeś metody godzenia tych interesów, jak wielką wagę przywiązujesz do wzajemnych stosunków, nieomalże zawsze spotkasz się z brutalną rze­czywistością interesów konflikt...

Negocjacje miękkie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1701

Negocjacje miękkie - Zamiast traktować drugą stronę jako przeciwnika, wolą widzieć w niej przyjaciela. Zamiast pod­kreślać, że celem jest zwycięstwo, akcentują konieczność osiągnięcia porozumienia. W miękkiej grze negocjacyjnej standardowe elementy to składanie ofert i ustępstwa, zaufa­nie do drugi...

Negocjacje - porozumienie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Negocjacje oparte na zasadach dają mądre porozu­mienie polubownie i efektywnie. W im większym stopniu bierzesz pod uwagę kryteria uczciwości, efektywności czy naukowości, aby dać sobie radę z konkretnym problemem, tym bardziej prawdopodobne, że dojdziesz do mądrego i uczciwego porozumienia. Im bard...

Negocjacyjne jujitsu, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1617

Negocjacyjne jujitsu Jeżeli druga strona ogłasza twarde stanowisko, może cię to skusić, aby je skrytykować i odrzucić. Jeżeli oni krytykują twoją propozycję, to kuszące może być okopanie się i obro­na. Jeżeli oni atakują ciebie, to kusząca może b...

Negocjatorzy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Negocjatorzy są przede wszystkim ludźmi W negocjacjach masz do czynienia nie z abstrakcyjnymi reprezentantami drugiej strony, ale z istotami ludzkimi. Jest to podstawowy fakt, o którym łatwo zapomnieć w tran­sakcjach między korporacjami i w stosunkach międzyna­rodowych. Ludzie mają uczucia, bardzo ...

Negocjuj, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Negocjuj, stosując obiektywne kryteria Jak zastosować w rozmowach z drugą stroną zidentyfiko­wane już obiektywne kryteria i procedury? Trzy podstawowe zasady warte są zapamiętania: Przedstaw każdą kwestię jako problem wspólnego poszukiwania obiektywnych kr yteriów. Uzasadniaj i bądź otwarty na uzas...

Ofiara w negocjacji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Nie bądź ofiarą Często trudno jest określić, co to znaczy negocjować „w dobrej wierze". Pomocne jest zadanie sobie kilku pytań: Czy zastosowałbym takie podejście w stosunkach z bliskim przyjacielem albo członkiem rodziny? Czy, gdyby w prasie ukazała się pełna informacja o tym, co powiedziałem ...