Politechnika Gdańska - strona 244

Jak identyfikujesz interesy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Jak identyfikujesz interesy? Jak możesz zrozumieć interesy obecne w negocjacjach, pamię­tając o tym, że określenie ich interesów będzie przynajmniej tak samo ważne, jak określenie twoich? Pytaj: „Dlaczego?" Jedną z podstawowych technik jest postawienie siebie w ich sytuacji. Zbadaj każde ze st...

Jak negocjujesz reguły gry, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Jak negocjujesz reguły gry? Można wyróżnić trzy kroki negocjowania reguł gry nego­cjacyjnej, gdy druga strona zdaje się stosować podstępne taktyki:rozpoznanie taktyki, jasne postawienie tej kwestii oraz zakwestionowanie słuszności i użyteczności taktyki, czyli negocjowanie jej. Musisz wiedzieć, co ...

Jaka decyzja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Jaka decyzja? W rozdziale drugim dyskutowaliśmy, jak można zrozumieć interesy drugiej strony przez analizę jej aktualnie postrzeganego wyboru. Teraz starasz się przygo­tować warianty, które na tyle zmienią ich wybór, że być może podejmą satysfakcjonującą ciebie decyzję. Twoim zadaniem jest podsunię...

Jedno ze sprawiedliwych rozwiązań, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Jedno ze sprawiedliwych rozwiązań mogłoby polegać na..." Turnbull: Biorąc pod uwagę wszystkie elementy, o których dyskutowaliśmy, jedno ze sprawiedliwych rozwiązań — zdaniem Paula i moim — polegałoby na zwrocie nam kwoty nadpłaty ponad legalne maksimum. Czy to brzmi dla pani uczciwie? Analiza....

Karta kołowa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1358

arta kołowa — cztery podstawowe kroki w dochodzeniu do pomysłów W świecie realnym diagnozy możesz opracować inne ogólne podejścia do problemu, a następnie zastanowić się nad działaniami, dzięki którym będzie można wprowadzić je w życie. Jeden dobry pomysł otwiera więc drzwi do pytania o teorię, któ...

Komunikowanie się, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Komunikowanie się Nie ma negocjacji bez komunikowania się. Negocjacje to proces wymiany informacji w celu wypracowania wspólnej decyzji. Komunikowanie się nigdy nie jest łatwe, nawet między ludźmi, których łączą wspólne wartości i doświad­czenia. Cokolwiek powiesz, powinieneś być przygotowany, że d...

Łącz różne interesy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Łącz różne interesy. Rozważmy jeszcze raz przypadek dwóch sióstr spierających się o pomarańczę. Każda z sióstr chciała pomarańczę, więc ją podzieliły. Nie dostrzegły, że jedna z nich chciała jedynie zjeść owoc, a druga potrzebo­wała tylko skórk...

Metoda negocjacji opartych na zasadach, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Metoda negocjacji opartych na zasadach — polegająca na skoncentrowaniu uwagi na podstawowych interesach, wzajemnie korzystnych alternatywach i uczciwych standardach — w przeciwień­stwie do negocjacji pozycyjnych zazwyczaj daje w rezultacie mądre porozumienie. Metoda ta pozwala ci osiągnąć stopniowy...

Mierz się z problemem, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Mierz się z problemem, nie z człowiekiem. Gdy ne­gocjatorzy traktują siebie nawzajem jako przeciwników w osobistej konfrontacji, trudno jest oddzielić wzajemne stosunki od problemu merytorycznego. W takiej sytuacji cokolwiek jeden z negocjatorów powie o problemie, wydaje się być skierowane osobiści...

Mówienie a zrozumienie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Mów, aby być rozumianym. Pamiętaj, że osoba, którą starasz się przekonać, siedzi naprzeciwko ciebie. Zamiast obwiniania drugiej strony, dobre jest jasne uznanie faktu, że oni widzą sytuację inaczej i podjęcie próby pójścia naprzód tak daleko, jak jest to możliwe. Możesz polepszyć komunikowanie się ...