Politechnika Gdańska - strona 24

Pojecia

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1477

Inflacja Inflacja - proces wzrostu poziomu cen Deflacja - proces spadku poziomu cen Dezinflacja - słabnąca dynamika wzrostu cen Stopa inflacji - procentowa zmiana poziomu cen CPI - indeks cenowy Źródła inflacji: teoria monetarna (neoilosciowa pieniądza) - nieprawidłowa polityka monetarna BC, n...

Wzory+ zadania

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak
 • Makroekonomia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1869

POLICZENIE PRZYROTÓW ABSOLUTNYCH : 1970 - 2 ∆Y 1970/1971=3-2=1 1971 - 3 ∆Y 1971/1972=5-3=2 1972 - 5 ∆Y 1970/1972=5-2=3 STOPY WZROSTU cały okres : %∆PKB (2000-2006) = 2400−1600 1600 ∗ 100%=50% *S.w. w okr. 2000-2006 wyni. 50% wart PKB z roku 2000 Łańcuchowo: %∆PKB (2000-2001) = 1720−1670 1670 ∗ 100%...

Zadania z kola

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak
 • Makroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

Z tego co znalazłam u nas na forum grupa p. Lechman, pierwsze koło: zadan lacznie 10, 4 z teorii, 6 z cwiczen, teoria - 3 podstawowe zalozenia ekonomii, podany byla wartosc deflatora i nalezalo ja zinterpretowac, na czym polega metoda dochodowa, i popyt autonomiczny, z zadan: 1) podane byly dane je...

Zadania kolo

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

Ja od starszej koleżanki dostałam takie zadania: Zad.1 Znajdź wartość dochodu narodowego, gdy wartość globalna=+6, VAT=+700, akcyza=+50, konsumpcja=+6000, zużycie pośrednie=+1, dochody netto z zagranicy=(-3000), eksport netto=(-900), amortyzacja=+600 Zad.2 Jak musi się zmieniać wartość inwestycji, ...

Ćwiczenia z makroekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1561

1    Ćwiczenia z makroekonomii                10.01.2013  Budżet a polityka fiskalna    Zadanie 1.  Uzupełnij zdania.  a)  Roczny plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa to  .  b)  Funkcja      budżetu  polega  na  likwidowaniu  nadmiernych  różnic  w  dochodach różnych grup społecznyc...

Popyt, podaż, rynek - wykład.

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

Ekonomia - nauka społeczna Gospodarowanie - wykorzystanie rzadkich zasobów materiałów Ekonomia dzieli się na mikroekonomię i makroekonomię Mikroekonomia - pojedyncze gospodarstwa, podejmowanie decyzji przez pojedyncze podmioty Makroekonomia - bada prawidłowości w skali całego kraju (bezrobocie,...

Inflacja - wykład.

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2058

INFLACJA 10.01.2010 Hiperinflacja w latach 20. i 49. XX w. Istota inflacji (wzrost przeciętnego poziomu cen) - pojęcie inflacji - miary inflacji # CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych # PPI - wskaźnik cen producenta # deflator ...

Keynesowski model determinant dochodu narodowego - wykład.

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

KEYNESOWSKI MODEL DETERMINANT DOCHODU NARODOWEGO 20.12.2009 Uproszczony model gospodarki: zagregowany popyt (AD) i zagregowana podaż (AS) Części składowe modelu: - równowaga w gospodarce AD pl = Y - nierównowaga gospodarcza AD pl / Y - nierównowaga popytowa AD pl Y - nierównowaga podażowa AD ...

Prawo podaży i popytu, a interwencja państwa

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

PRAWO PODAŻY I POPYTU A INTERWENCJA PAŃSTWA 20.09.2009 Ograniczenie budżetowe opisuje różne koszyki (kombinacje ilości) dóbr dostępnych dla konsumenta. Dostępność powyższych kombinacji wyznaczają 2 czynniki wysokość dochodu konsumenta ceny poszczególnych dóbr Ograniczenie budżetowe wskazuje mak...

Strategie i techniki negocjacyjne.

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1393

Strategie i techniki negocjacyjne   Charakterystyka negocjacji Negocjacja to rozmowa majca na celu uzgodnienie stanowiska w jakiej sprawie. Mówimy o niej wówczas, gdy interesy obu stron s czciowo zbiene, a czciowo róne, i gdy chc one zawrze porozumienie, aby zlikwidowa istniejce rozbienoci. Negocj...