Politechnika Gdańska - strona 238

Modele przedsiębiorstwa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Modele przedsiębiorstwa 1. Model neoklasyczny związany z neoliberalną koncepcją funkcjonowania systemu gospodarczego - cechy: najważniejsza jest maksymalizacja zysku; potencjał kadrowy jest nastawiony na maksymalizację korzyści ekonomicznych; przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej działa w miarę us...

Określenie formy prawno, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Określenie formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa Forma prawno-organizacyjna to określony zestaw regulacji prawnych i własnościowych wyznaczających sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz: 1. Określa relacje ekonomiczne między właścicielami, osobami zarządzającymi i pracownikami najemnymi...

Określenie planowania bieżącego, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Określenie planowania bieżącego Planowanie bieżące to proces dokonywania wyboru i wyznaczenia celów krótkookresowych przedsiębiorstwa oraz środków i sposobów wykonywania zadań na podstawie właściwie skonstruowanej i stosowanej motywacji. Wiąże się ono z zarządzaniem strategicznym, wypełnia treścią ...

Określenie przedsiębiorstwa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Określenie przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo to podmiot gospodarczy prowadzący działalność w dziedzinie produkcji lub usług zaspokajający cudze potrzeby, który ma osobowość prawną, odrębność ekonomiczną i który realizuje określoną wiązkę celów i zadań. Kategorie odrębności przedsiębiorstwa: 1. Odr...

Określenie zarządzania i funkcje zarządzania , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Określenie zarządzania i funkcje zarządzania przedsiębiorstwem Zarządzanie przedsiębiorstwem to proces sterowania jego działalnością polegający na podejmowaniu i realizacji określonych decyzji podporządkowanych osiąganiu jego celów i zadań oraz spełnianiu wymogów gospodarki rynkowej. W systemie za...

Otwarcie rozmów, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Otwarcie rozmów Polega na wyrównaniu nastroju i zbudowaniu zaufania do siebie i swoich ofert. Oferta ma być pewna, ale musi być też uczciwa. Przygotowaniem do jej wprowadzenia powinna być rozmowa wstępna. Kolejnym zadaniem negocjatora jest eksploracja, czyli przeprowadzenie wywiadu na temat główny...

Planowanie bieżące, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Planowanie bieżące dzieli się według: 1. Kryterium planowania - oznacza podział na plany: roczne, półroczne, kwartalne, miesięczne, dekadowe, dzienne, zmianowe; 2. Kryterium zakresu - oznacza podział na plany: ogólne (roczne, półroczne, kwartalne, miesięczne); operatywne (dekadowe - 10 dni, dzienne...

Podstawa koncepcji lean, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Podstawą koncepcji lean jest nadanie szczególnego znaczenia czynnikowi ludzkiemu w procesie zmian struktury przedsiębiorstwa, wyraża się to w: 1. Zmianie sposobu myślenia i działania kadry kierowniczej jak i pracowników najemnych; 2. Istnieniu konieczności pojawienia się nowej etyki biznesu, która ...

Podstawowe cechy przedsiębiorstw, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1470

Podstawowe cechy przedsiębiorstw. W ujęciu normatywnym przedsiębiorstwo to jednostka prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek w celu osiągnięcia zysków i w związku z tym ponosząca ryzyko i odpowiedzialność wynikające z obowiązującego prawa gospodarczego i stosunków rynkowych. Za przed...

Podstawowe formy prawne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa Podstawowe formy prawno-organizacyjne to: 1. Przedsiębiorstwa własności indywidualnej jednoosobowe - cechy: własność prywatna jest fundamentem gospodarki kapitalistycznej; jest jeden właściciel - osoba fizyczna, niezależnie od liczby pracownikó...