Politechnika Gdańska - strona 237

Nauka o przedsiębiorstwie - marketing , omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Marketing wymaga: 1. Stosowania określonych technik i sposobów zbierania informacji o towarze, rynku, stosunku klienta do towaru; 2. Stosowania technik analitycznych, które służą do oceny informacji o klienteli i rynku; 3. Konieczność...

Metody badawcze, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Metody badawcze stosowane w nauce o przedsiębiorstwie. W nauce o przedsiębiorstwie stosowane są podobne metody badawcze jak w innych naukach ekonomicznych. Można zwrócić uwagę na sposoby analizowania procesów i zjawisk wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczen...

Metody wyceny wartości majątkowej, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Metody wyceny wartości majątkowej 1. Majątkowe - przy ich pomocy ustala się wartość przedsiębiorstwa jako sumę zgromadzonych w nim materialnych składników majątku finansowanych kapitałem własnym Polega na ustaleniu wartości majątku przedsiębiorstwa zgodnie ze wzorem: W m = A - K o , gdzie: W m - w...

Metodyka budowy planów operatywnych, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Metodyka budowy planów operatywnych Planowanie operatywne to podział zadań ogólnych na cząstkowe i przydzielenie ich poszczególnym wydziałom, oddziałom, liniom, ogniwom, stanowiskom pracy. Polega na przydzieleniu środków umożliwiających wykonanie zadań. Podział zadań wymaga harmonogramu ich wykonan...

Metodyka budowy planu ogólnego, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Metodyka budowy planu ogólnego przedsiębiorstwa Budowę planu przedsiębiorstwa zaczyna się od planu sprzedaży, konstruowanego na podstawie: zawartych umów z odbiorcami, portfela zamówień serio (rzetelnych), badań rynku. Jak jest projekt planu s...

Miary stopnia efektywności, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Miary stopnia efektywności wykorzystania majątku obrotowego rzeczowego: - materiałochłonność całkowita produkcji - materiałochłonność jednostkowa produkcji Czynniki (sposoby) obniżania materiałochłonności produkcji , czyli dobrego wykorzystania majątku obrotowego w produkcji: postęp konstrukcyjny...

Miejsce nowoczesnych technik, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Miejsce nowoczesnych technik zarządzania w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Nowoczesne metody zarządzania: - Human Resources Management - Logistyka - just in time - Tota...

Mierniki oceny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Mierniki oceny Mierniki to kategorie ekonomiczne charakteryzujące fakty, zdarzenia, procesy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przy pomocy mierzalnych jednostek. Funkcje mierników: 1. Diagnostyczno-informacyjna - pozwala ocenić stan przedsiębiorstwa na dany moment lub w określonym przedzia...

Misja przedsiębiorstwa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Misja przedsiębiorstwa - trzeba ustalić: oferowane odbiorcom dobra i usługi, odbiorców, dziedziny specjalizacji, zasięg terytorialny oddziaływania przedsiębiorstwa. Na podstawie misji ustala się cele (wiązki celów) przedsiębiorstwa...

Model przedsiębiorstwa

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1918

MODELE PRZEDSIĘBIORSTW: 1. Model neoklasyczny - przedsiębiorstwo musi samodzielnie funkcjonować w życiu gospodarczym w taki sposób, żeby nie zbankrutować. Cechy: maksymalizacja zysku, systematyczna kontrola relacji między efektami a nakładami, poszukiwanie metod optymalizacji, konsekwentne dążenie ...