Politechnika Gdańska - strona 236

Główne rodzaje potrzeb, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Główne rodzaje potrzeb i ich hierarchia: 1. Potrzeby fizjologiczne - będące podstawą życia: wyżywieniowe, mieszkaniowe, odpowiednie warunki: odpoczynku, snu, zachowania higieny; 2. Potrzeby bezpieczeństwa: stabilności układu, pewności, czystości ekologicznej środowiska naturalnego i czystości środo...

Przetrwanie w organizacji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Głównym interesem każdej organizacji jest przetrwanie, czyli istnienie, konieczność pomnażania rynku. Przedsiębiorstwo wyznacza środki i cele dzięki którym możliwe jest jego przetrwanie i osiąganie korzyści. Cele przedsiębiorstwa są skutkiem oddziaływania interesów poszczególnych grup występujących...

Istota oceny i rodzaje oceny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Istota oceny i rodzaje oceny Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa to ustalenie stopnia realizacji jego celów i zadań uwzględniające warunki ich osiągania. Ocena to nie jest jednorazowy akt a proces ciągły. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji w przedsiębiorstwie wymaga zawsze oceny, przyn...

Nauka o przedsiębiorstwie - istota, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Istota, struktura i analiza systemów logistycznych Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw, a więc logistyka jest to system steriowania i regulacji przepływu przedmiotów materialnych (dóbr ekonomicznych) i informacji w układzie dostawca- producent- odbiorca. Istotą logistyki są s...

Kapitał przedsiębiorstwa, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Kapitał przedsiębiorstwa możemy podzielić: 1. Wg kryterium okresu i sposobu zużywania kapitału na: kapitał trwały : budynki, budowle, maszyny, urządzenia oraz środki transportu ( cechy kapitału trwałego : funkcjonuje w więcej niż w 1 cyklu produkcyjnym; zachowuje swoją formę użytkową w trakcie eksp...

Kontrola i ocena strategii, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Kontrola i ocena strategii Chodzi o to, żeby porównać wyniki strategii ze stanami postulowanymi strategii, jest to kontrola ciągła, musi ją sprawować kadra kierownicza. Kadra kierownicza jest w stanie zapewnić kontrolę przez: precyzyjne wyznaczanie celów i ocenę stopnia ich osiągania, bezpośrednie...

Korzyści z koncentracji, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Korzyści z koncentracji: można zmniejszyć nakłady inwestycyjne na jednostkę produktu; większe możliwości wykorzystania nowoczesnych maszyn, urządzeń, automatów, manipulatorów; można rozłożyć koszty badań i rozwoju na większą ilość wyrobów i osiągnąć ich wyższą jakość; przez specjalizację wymusić le...

Kształtowanie struktury organizacyjnej, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

Kształtowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Jest to jedna z funkcji zarządzania. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa to skład elementów (jednostek organizacyjnych) i relacje (połączenia) między nimi wynikające z pionowego i poziomego podziału pracy w przedsiębiorstwie. Pionowy pod...

Majątek trwały, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Majątek trwały - jest składnikiem kapitału w przedsiębiorstwie jest, ma on określoną strukturę i składa się z trzech części: 1. Finansowy majątek trwały - to udziały przedsiębiorstwa w majątku trwałym w innych podmiotach gospodarczych; 2. Środki trwałe - w ujęciu ekonomistów są to takie środki, kt...