Politechnika Gdańska - strona 235

Analiza wewnętrzna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Analiza wewnętrzna (w obrębie przedsiębiorstwa) - jej celem jest identyfikacja, ocena i prognoza własnych zasobów przedsiębiorstwa. Chodzi o : - zasoby rynkowe - ważny jest udział w rynku, poziom cen, grupy klienteli, rozmieszczenie klienteli, kanały dystrybucji wytworzonych towarów, stopień dywer...

Cechy dobrego przedsiębiorcy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463

Cechy dobrego przedsiębiorcy: musi być aktywny, twórczy, inteligentny, mieć skłonność do działania w warunkach niepewności (być więc odważny), rozważny, mieć wyobraźnie przy podejmowaniu decyzji, być przewidujący, stale analizujący różne warianty rozwiązania określonych zadań, mieć zdolność minimal...

Charakterystyka faz zarządzania strategicznego, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Charakterystyka faz zarządzania strategicznego W zarządzaniu strategicznym wyróżniamy następujące fazy: 1. Formułowanie strategii przedsiębiorstwa Trzeba tu udzielić kompetentnej odpowiedzi na pytania: jakie jest przedsiębiorstwo, czy stosowana dotychczas strategia jest dobra czy budzi nasze wątpli...

Co bada nauka o przedsiębiorstwie, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Co bada nauka o przedsiębiorstwie? NOP zajmuje się badaniem relacji ekonomicznych oraz społecznych wewnętrznych przedsiębiorstwa, wynikających z jednostkowego i zawodowego podziału pracy, form i koncepcji kooperacji wewnętrznej, która związana jest z procesem pracy, kombinacją siły roboczej, środkó...

Czynniki kształtujące strukturę organizacyjną, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 917

Czynniki kształtujące strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa 1. Cele i zadania przedsiębiorstwa - z punktu widzenia celów ważne jest: wielkość przedsiębiorstwa, rodzaje działalności przedsiębiorstwa, sposoby prowadzenia tej działalności, rozmieszczenia działalności w przestrzeni; 2. Charakter oto...

Czynniki kształtujące zapasy produkcyjne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2541

Czynniki kształtujące zapasy produkcyjne przedsiębiorstwa możemy podzielić na: 1. Zewnętrzne: warunki dostaw jakie może wynegocjować przedsiębiorstwo z kontrahentami; rozstrzygnięcia kwestii dystrybucji i transportu; sezonowość; źródła zaopatrzenia (krajowe czy zagraniczne); formy zaopatrzenia (bez...

Dobór instrumentów motywowania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Dobór instrumentów motywowania Konstrukcja bodźców powinna spełniać następujące warunki: 1. Stawiane pracownikowi najemnemu cele powinny być współmierne do oczekiwanego wynagrodzenia; 2. Kierownik musi mieć umiejętności i wolę rzetelnego oceniania stopnia realizacji celu przez pracownika najemnego ...

Nauka o przedsiębiorstwie - dywersyfikacja, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Dywersyfikacja - proces przeciwny do specjalizacji, oznacza: rozszerzenie asortymentu wykonywanych towarów, rozszerzenie zestawu różnych technik i technologii zastosowanych w produkcji, rozszerzenie metod zarządzania (mieszane metody). Wyróżniamy: dywersyfikację poziomą - oznacza odejście od specja...

Elementy składowe w raporcie wyceny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Elementy składowe jakie powinien posiadać raport wyceny: 1. Część jawna , ogólnie dostępna - zawiera: dokładny spis treści (główne punkty raportu wraz z podpunktami); opis celu raportu i celu wyceny (dla kogo , w jakim celu, kto będzie odbiorcą, w jaki sposób będzie przedstawiany); cel wyceny przed...

Funkcje zarządzania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Funkcje zarządzania muszą być realizowane na każdym poziomie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Na najwyższym szczeblu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa największe znaczenia mają funkcje: 1. Zarządzania strategicznego; 2. Planowania bieżącego; 3. Organizowania; 4. Oceniania wyników ...