Politechnika Gdańska - strona 234

Gwiazda,krowa - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Gwiazda - charakteryzuje się wysoką rentownością, daje duży zysk ale też dużym zapotrzebowaniem kapitałowym (produkt na który popyt wzrasta). Dojna krowa - produkt, który jest bardzo długo na rynku i jeszcze bardzo dobrze się sprzedaje, daje duży zysk ponieważ produkowane są duże ilości, ma małe po...

Len managment, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

LEAN MANAGEMENT (odchudzone zarządzanie) Odnosi się do zbiurokratyzowanych organizacji, wywodzi się z odchudzania produkcji w Japonii a dopiero potem pojawiły się w USA. Polega na upr...

Metoda diagnostyczna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

METODA DIAGNOSTYCZNA - opiera się na diagnozie, opiera się na określeniu przyczyn istniejącego (niezadowalającego) stanu rzeczy. Określenie nieprawidłowości. Metoda diagnostyczna jest metodą usprawnienia stanu istniejącego. TRZY POZIOM Y : l. ORGANIZACJA, METODY PRACY. Organizacja i usprawnienie ...

Metody scenariuszowe, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1162

METODY SCENARIUSZOWE SCENARIUSZ jest to wariant przyszłości dotyczący otoczenia albo firmy opisujący przewidywany układ zdarzeń jakie mogą wystąpić w otoczeniu (przedsiębiorstwie). Scenariusz konstruuje się w wielu wariantach czyli opracowuje się wiele wersji możliwych zdarzeń i odpowiednio do nich...

Koncepcje i metody zarządzania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

NOWE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA REENGINEERING to fundamentalne przemyślenie, radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy osiąganych wyników takich jak koszty, jakość, serwis, szybkość i inne. - fundamentalne przemyślenie - postawienie i odpowi...

Określenie czasu pracy, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

OKREŚLENIE NIEZBĘDNEGO CZASU PRACY (normowanie pracy) Czas jest zasobem, którego nie można kupić ani magazynować. NORMA CZASU (N) - CZAS PRACY EFEKTYWNEJ I. Czas przygotowawczo - zakończeniowy (tpz) II. Czas jednostkowy (tj) - czas wykonania zadania l. czas wykonania (tw) - czas realizacji podstawo...

Outsourcing, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

OUTSOURCING wiąże się z nową koncepcją zaopatrzenia, do tej pory firmy zaopatrują się u poszczególnych dostawców (rynek lokalny). Akceptuje dwa aspekty: a) Koncentruje się na kluczowych obszarach działania firmy - oznacza rezygnację z tych dzi...

Technika kontowania, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Technika kontowania - stosowanie symboli w opisie stanu istniejącego. O Operacja technologiczna albo czynność wykonywana przez człowieka □ Kontrola (proces kontroli) → Transport albo przemieszczanie się ○ Czynność manipulacyjna, pomocnicza □ Oczekiwanie, bezczynność, tracony czas lub składowanie m...

Techniki pomiaru czasu, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Techniki pomiaru czasu : Fotografia dnia pracy polega na regstematycznej rejestracji wszystkich czynności i stanów, które wystąpiły w ciągu dnia pracy. Fotografię stosuje się dla prac niemierzalnych np. biuro -/—s protokół, jeden zajmuje 15 min a drugi 3 dni. Trzeba wykonać 5 do 10 fotografii aby ...

Metody symulacyjne, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

TECHNIKI (METODY) SYMULACYJNE SYMULACJA to sztuczne odwzorowanie lub odtwarzanie a także naśladowanie realnych procesów z zastosowaniem różnych modeli fizycznych, matematycznych i analitycznych. Symulację stosuje się wtedy, kiedy nie ma moż...