Politechnika Gdańska - strona 227

Rodzaje flotacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2086

  Rodzaje flotacji .  Flotacja gazowa składa się z trzech zasadniczych faz:wytworzenie pęcherzyków gazu w  objętości oczyszczonej wody,aglomeracja /łączenie się/ cząstek stałych z pęcherzykami  gazu,separacja powstałych aglomeratówFlotację dzieli...

Równowaga węglanowo-wapniowa - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 371
Wyświetleń: 6685

Równowaga węglanowo-wapniowa    Reakcja, formy występowania CO2, znaczenie dla kształtowania składu wód.Wolny  CO2 w wodach podziemnych występuje w postaci rozpuszczonej i H2CO3. Część tego  wolnego CO2 /cały wolny oznaczamy CO2w/ jest niezbędna do utrzymania w wodzie  rozpuszczonego Ca(HCO3) 2 i t...

Urządzeni wykorzystywane do demineralizacji wody - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 28
Wyświetleń: 329

 Schemat urządzeń wykorzystywanych do demineralizacji wody w zakładach energetycznych. Demineralizacja wody przeznaczonej do zasilania kotłów wysokoprężnych Słabo kwasowo- wodorowy Kt Mocno  kwasowo- wodorowy Kt Słabo zasadowy  anioni...

Schemat zmiękczania wody - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Schemat zmiękczania wody przez wymianę jonową w układzie równoległym.  Wodę dzieli się na dwa strumienie, które przechodzą równolegle przez wymiennik  mocno kwasowy wodorowy i wymiennik sodu. Woda po kationicie mocno kwasowym ulega zmiękcze...

Sposoby realizacji koagulacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Sposoby realizacji koagulacji . Koagulacja może być realizowana jako: objętościowa, kontaktowa i powierzchniowa.koagulacja  objętościowa  –   pierwszym   etapem   jest:   dodanie   do   oczyszczanej   wody   koagulanta,   dokładne  wymieszanie ...

Sprawozdanie - napowietrzanie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1820

SPRAWOZDANIE nr 2 Napowietrzanie 1.Cel doświadczenia Celem doświadczenia było zbadanie skuteczności utleniania i odgazowywania danej próby wody. 2. Cel napowietrzania Napowietrzanie jest podstawowym procesem poprzedzającym filtrację wody. W czasie napowietrzania do  wody wprowadza się tlen (z powie...

Sprawozdanie - wymiana jonowa

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2359

TEMAT: Wymiana jonowa 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest usunięcie twardości wapniowej z wody wodociągowej lub przygotowanego roztworu CaCl2 oraz wyznaczenie zdolności wymiennej  roboczej jonitu. Proces prowadzony jest w układzie kolumno...

Układy technologiczne do procesu flotacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Układy technologiczne do procesu flotacji .    Procesy flotacji można prowadzić w następujących układach technologicznych:bez  recyrkulacji wody – woda surowa /lub po wcześniejszych procesach oczyszczania np. 

Zagadnienia do egzaminu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

  Zabiegi i procesy uzdatniania wód  Procesy stosowane do uzdatniania wody można podzielić na: fizyczne, chemiczne i  biologiczne.  *napowietrzanie i odpędzanie gazów   *koagulacja *sedymentacja, flotacja   *filtracja.  *wymiana 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych . Jakość wód powierzchniowych jest bardzo różna. Na przykład strumienie i jeziora górskie, płynące  lub położone na podłożu skalistym, charakteryzują się na ogół bardzo dużą czystością, wynikając...