Politechnika Gdańska - strona 218

note /search

Aksonometria - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2541

Aksonometria  1.  Elementy prostopadłe do rzutni rysujemy pod takim kątem,   który najlepiej wykorzystuje powierzchnię rysunku lub daje  najbardziej przejrzysty obraz instalacji.      2. Zwykle przewód uliczny jest usytuowany równolegle do             rzutni, a przyłącze prostopadle.    3. W aksono...

Dobór wodomierza głównego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

  Dobór wodomierza głównego    Maksymalne miarodajne natężenie przepływu:  h m s s dm s dm q Q / 46 , 62 1000 3600 / 35 , 17 / 35 , 17 3 3 3          Dla  maksymalnego  miarodajnego  natężenia  przepływu  Q=62,46m3/h  dla  całego ...

Dobór wodomierza mieszkaniowego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1946

Dobór wodomierza mieszkaniowego      Mieszkania „C”, pion W1, każde piętro    Maksymalne miarodajne natężenie przepływu:  h m s s dm s dm q Q / 4 1000 3600 / 11 , 1 / 11 , 1 3 3 3          Dla  maksymalnego  miarodajnego  natężeni...

Instalacje gazowe z rur miedzianych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Instalacje gazowe z rur miedzianych       Do wykonywania instalacji gazowych stosuje się rury tzw. twarde lub  półtwarde, ciągnione bez szwu, wykonane z miedzi odtlenionej o zawartości  99,9% czystej miedzi.    Zgodnie z obowiązujący...

Instalacje gazowe z rur stalowych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

Instalacje gazowe z rur stalowych     W § 163 ust. 2 znowelizowanych „Warunków technicznych” stwierdzono, co następuje:  2.Przewody instalacji gazowej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzna ściana budynku do  kurków odcinających przed gazo...

Instalowanie gazomierzy - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

Instalowanie gazomierzy      Instalacja gazowa lub część takiej instalacji u każdego indywidualnego odbiorcy  paliwa gazowego, musi być wyposażona w urządzenia do pomiaru ilości zużytego  gazu (gazomierze).    Urządzenia pomiarowe po...

Minimalne spadki i przykrycie przewodów - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1904

Podać minimalne spadki i przykrycie przewodów     Głębokość ułożenia i spadek przyłącza:                     –gazowego min. 0,8 m , spadek min. 4%                     –wodociągowego min. głębokość przemarzania gruntu + 0,4 m , spadek min 3‰,                                        optymalnie 1-2%   ...

Obliczenia instalacji gazowej - omówienie - Ciśnienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2989

      OBLICZENIA INSTALACJI GAZOWEJ        Wymiarowanie instalacji gazowej polega na takim doborze średnic instalacji (przy  zachowaniu dopuszczalnej straty ciśnienia w instalacji wewnętrznej i na przyłączu), aby  zapewnić wymagane ciśnienie przed urządzeniem gazowym w godzinach szczytowego  poboru...

Obliczenia kanalizacji deszczowej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1960

Obliczenia kanalizacji deszczowej    qd = Ψ*A*I/1 dm 3/s    Ψ - współczynnik spływu (wg Tablicy 4 normy PN-92/B-01707), przyjęto dach o nachyleniu  poniżej 15º, stąd Ψ = 0,8  A - powierzchnia odwadniana, m 2  I - miarodajne natężenie opadu - 300 dm 3/s*ha    Dla całego budynku:  qd = 0,8*406,51*300...

Ocena stanu bezpieczeństwa instalacji gazowej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

  Ocena stanu bezpieczeństwa instalacji gazowej       Obok kontroli drugim poważnym źródłem informacji o stanie zagrożenia ze  strony instalacji gazowych powinny być prowadzone w sposób ciągły analizy  danych statystycznych pochodzących...