Politechnika Gdańska - strona 217

note /search

Przepływ cieczy w korytach otwartych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3143

 PRZEPŁYW CIECZY W KORYTACH OTWARTYCH  Definicje i klasyfikacja przepływu W odróżnieniu od przepływów w rurociągach, w których woda płynie pełnym przekrojem a  ruch wody nie zależy od układu osi rurociągu lecz od spadku ciśnienia, w rowach, kanałach i  rzekach zwanych korytami otwartymi, woda płyni...

Promieniowania na powierzchni ziemi - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Przyczyny wzrostu promieniowania na powierzchni ziemi   -nagromadzenie w atmosferze pary wodnej, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki i  metanu (głównie to działalność człowieka), efekt globalnego ocieplenia, zmniejszenie pokrywy  śnieżnej, atmosfera staje się pułapką dla ciepła. Promien...

Hydrologia - pytania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1617

1.podstawowe procesy fizyczne determinujące natęzenie wody w przyrodzie  2.parametry charakteryzujące wilgotność powietrza  3.gradient hipsometryczny  4.natężenie opadu atmosferycznego  5.infiltracja skumulowana  6.równanie retencji  7.model zbiornika liniowego  8.krzywe przepływu- definicja i spos...

Hydrologia - pytania z egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

Pytania z hydro :     1 Promieniwanie długofalowe x  2 definicja gradientu adiabatycznego i jakie sa jego własności x  3 hipoteza Bwena x  4 składowe bilansu termicznego pokrywy snieznej x  5.infiltracja wg Hortona x  6.równanie retencji x  7.chwilowy 

Szerokości kanału prostokątnego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Równanie de Saint-Venanta dla szerokości kanału prostokątnego:  zał.: przepływ w kanale jest jednowymiarowy,   przepływ jest wolnozmienny,   spadek dna jest mały  (sin  ϕ ≈ ϕ), obowiązuje prawo hydrostatycznej zmiany ciśnienia wzdłuż głębokości, rozkład  prędkości w przekroju poprzecznym jest jedno...

Pomiar natężenia w korycie otwartym - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2506

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Celem ćwiczenia był pomiar natężenia w korycie otwartym następującymi metodami: − za pomocą przelewu kontrolnego, − metodą Harlachera, − metodą Culmana. Pomiary pośrednie punktowe przepływu zostały wykonane na kanale otwartym w hali w budynku  „Hydro”. Charakterystyka pr...

Topnienie śniegu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Topnienie śniegu-  ilość ciepła dostarczonego do pokrywy śnieżnej musi być większa od tzw.  „zapasu zimna”, czyli ilości ciepła koniecznej do podniesienia temperatury śniegu do 0 °C;  -Własności termiczne pokrywy śnieżnej: ciepło właściwe:...

Wyznaczanie średniego opadu obszarowego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2597

Wyznaczenie średniego opadu obszarowego dla zlewni      Zakres ćwiczenia:    1. Wyznaczenie granicy zlewni po zadany przekrój   2. Wyznaczenie parametrów cieków:   - sieć rzeczne  - powierzchnia zlewni (A [km2])  - długość cieku głównego (L [km])  - średniego spadku cieku głównego (s [-])  3. Okreś...

Wzór Matakiewicza - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2555

WZÓR  MATAKIEWICZA Vśr = Vmax * (0,59 + 0,02 * Hśr + 0,006/I) Gdzie:  I - spadek dna ; [‰]             F - pole powierzchni przekroju poprzecznego ; [m]             B- szerokość zwierciadła wody ; [m]             Vmax  - maksymalna prędkość powierzchniowa ; [m/s]             Hśr - średnia głębokość...

Obliczenia instalacji gazowej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Instalacje gazowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2828

2.2.  Obliczenia instalacji gazowej    2.2.1.  Dane do obliczeń  Ulicznym  przewodem  gazowym  niskiego  ciśnienia  dostarczany  jest  gaz  ziemny  o  następujących parametrach:    Grupa II, podgrupa 8    Gęstość właściwa r g=0,75 kg/m...