Politechnika Gdańska - strona 216

note /search

Operat hydrologiczny - rzeka Wieprz - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1953

OPERAT HYDROLOGICZNY Rzeka:  WIEPRZ Wodowskaz:  ŁĘCZNA SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny. str. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Cel opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Bibliografia 2. Opis wodowskazu i spadek rzeki. str.  3. Krzywe wahań stanów...

Operat hydrologiczny - rzeka Wkra - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2674

OPERAT HYDROLOGICZNY Rzeka:   WKRA Przekrój:   CIEKSYN SPIS TREŚCI: 1.  Opis techniczny.           str. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Cel opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Bibliografia 2. Opis wodowskazu i spadek rzeki.           str.  3...

Opracowanie prędkości - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Opracowanie prędkości na podstawie pomiarów młynkiem  Młynki były rozmieszczone na 3 głębokościach: 10cm, 27cm oraz 44cm od dna. W każdym z 16  pionów dokonaliśmy dwóch lub trzech pomiarów. Na podstawie liczby impulsów i czasu pomiaru  wyliczyliśmy średnią liczbę pomiarów w danym pionie dla każdego...

Praktyki hydrologiczno - hydrochemicznej - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1659

Opracowanie wyników z praktyki  hydrologiczno - hydrochemicznej Spis treści I. Część hydrologiczna    1. Opis techniczny         1.1. Cel praktyki         1.2. Charakterystyka zlewni rzeki Redy i lokalizacja terenu……………………………...        1.3. Rodzaj wykonywanych pomiarów          1.4. Przyrządy pomia...

Pomiar przekroju poprzecznego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Pomiar przekroju poprzecznego. Pomiarem objęto głębokości w przekroju poprzecznym i jego szerokość. Elementy te są  niezbędne do obliczenia powierzchni przekroju. Głębokości mierzy się w punktach przekroju,  których odstępy zależą od szerokości cieku i rzeźby jego dna. Gdy koryto ma kształt  regula...

Pomiar spadku podłużnego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Pomiar spadku podłużnego Spadek zwierciadła wody wyznaczono na podstawie pomiarów rzędnych zwierciadła  wody w dwóch punktach przed mostem w pobliżu przekroju, na którym były prowadzone  pomiary.   Obliczenia   zamieszczono   w   dziennikach   niwelacyjnych   dla   odpowiedniego  przekroju, dla prz...

Pomiary młynkiem hydrometrycznym - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2590

 Pomiary młynkiem hydrometrycznym  Szkic młynka i zasada działania: Młynek hydrometryczny służy do pośredniego pomiaru prędkości. Zanurza się go w wodzie, a  przepływająca woda wprawia go w ruch. Rejestrator poprzez podłączone do młynka kable zlicza  ilość obrotów 

Prawo Daltona, Prawo Magnusa i Hortona - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1386

Prawo Daltona:   gęstość mieszaniny suchego powietrza i pary wodnej  gm=(p-e)/R*T+0,622 e/RT – (1-0,378e/p)*p/RT    przy tym samym ciśnieniu i temperaturze powietrza powietrze wilgotne  jest lzejsze.    Prawo Magnusa:   maksymalne ciśnienie ...

Prędkość średnia w nurcie - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Prędkość średnia w nurcie:  prędkość średnia w nurcie (rozkład prędkości w pionie- tenoida):  Us=1/n*(n) ∫(0) u(z)dz prostokąt o pow.= powierzchni pod tenoidą;  Q= ∫∫(A)UdA;  Us=Q/A;  Us=1/A;  Us=1/A ∫∫(A)Ud A- prędkość średnia w przekroj...

Obliczanie opadu średniego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2429

     Projekt nr 1 Temat: Obliczanie opadu średniego i przepływów  charakterystycznych Wstęp teoretyczny.  Średni opad roczny zwany modułem pluwiometrycznym można wyznaczyć za pomocą trzech  metod:   izohiet,   wieloboków   równego   zadeszczenia ...