Politechnika Gdańska - strona 215

Obliczanie prędkości średniej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

OBLICZANIE PRĘDKOŚCI ŚREDNIEJ Wychodząc wprost z równania Darcy-Weisbacha  można wyznaczyć formułę na obliczenie  prędkości średniej w przekroju w postaci l h R g v str h λ 8 = Pierwszy czynnik pod pierwiastkiem pierwotnie we wzorach empirycznych przyjmowano  jako parametr stały i oznaczano liter  ...

Obliczanie przepustowości kanału - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2394

Obliczanie przepustowości kanału oraz współczynnika szorstkości  wzorem Manninga.       Do pomiaru natężenia przepływu metodą Manninga niezbędna jest  znajomość spadku zwierciadła wody oraz warunków geometrycznych przekroju  poprzecznego przepływu (powierzchnia oraz promień zwilżony). Metoda ta  st...

Obliczenie wydatku metodą arytmetyczną - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1393

Obliczenie wydatku metodą arytmetyczną Średnie prędkości w pionach obliczono za pomocą poniższego wzoru: ∑ ∑ ∗ = i i i śri A A v v W metodzie rachunkowej należy obliczyć pola przekroju wydzielone pomiędzy  poszczególnymi pionami. (załącznik nr) Wartość prędkości średniej dla tak wyznaczonych pól ob...

Obliczenie wydatku przepływu metodą Culmana - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1694

 Obliczenie wydatku przepływu metodą Culmana. Opis: Metoda Culmana polega na tym, że na liniach poszczególnych pionów nanosi się  punkty o jednakowych prędkościach (zaokrąglonych), np. 0,4; 0,6; 0,8…(m/s), które można  określić z wykresów tachoid. Według tych punktów przeprowadza się linie jednakow...

Wpływ wiatru na parowanie - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Od czego zależy Infiltracja:  porowatości gruntu, przewodności hydraulicznej,  aktualnej zawartości wody w gruncie (stopień uwilgocenia gruntu).    Współczynnik odpływu ze zlewni:    α=Vs/Pc;...

Opad efektywny-Odpływ powierzchniowy - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1365

Opad efektywny-Odpływ powierzchniowy l(t)  – część opadu całkowitego wywołująca spływ  powierzchniowy: I ( t ) =  P ( t )  −  E ( t ) −  L ( t ) −  R ( t ) −  f ( t ) ;  P ( t ) −opad całkowity,  E ( t )−parowanie,  L ( t )−intercepcja, R ( t )−retencja powierzchniowa,  f ( t )−infiltracja;  gdzie:...

Opady atmosferyczne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

Opady atmosferyczne    • Rodzaje opadu:  – deszcz  – śnieg  – grad  • Warunki wystąpienia chmur:  – obecność pary wodnej  – ochłodzenie do stanu nasycenia  – obecność jąder kondensacji    Warunki wystąpienia opadu:  • zawartość wody w c...

Operat hydrochemiczny - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

                   Operat Hydrochemiczny    Część  hydrochemiczna   1.  Pobranie próbek   W celu określenia stężenia chlorków oraz kwasowości i zasadowości pobrano wodę bezpośrednio  butelką z rzeki. Do badania zawartości tlenu pobrano po dwie próbki z dna i z powierzchni, jedną  próbkę utrwalono p...

Operat hydrologiczny - rzeka Dunajec - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1981

OPERAT HYDROLOGICZNY Rzeka:  Dunajec Wodowskaz:  Nowy Sącz SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny. str. 1.1. Podstawa opracowania             str 1.2. Cel opracowania                                                                                      ...

Operat hydrologiczny - rzeka Pilica - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2282

OPERAT  HYDROLOGICZNY    rzeka:  Pilica         przekrój:  Przedbórz z lat 1961-1980 GDAŃSK 2001 Rzeka:  Pilica Przekrój:  Przedbórz OPIS TECHNICZNY. Operat hydrologiczny został wykonany w semestrze zimowym roku 2000\2001 na zajęciach z  przedmiotu „