Politechnika Gdańska - strona 214

Hydrologia - egzamin - pytania z pierwszego terminu

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

Moduł Boena Prawo Stefana Boltzmana wpływ lodowca na przepływ  równanie retencji ale nie dla zbiornika metody wyznaczenia opadu średniego - opisać metodę wieloboków Thiessena odpływ ze zlewni definicja albedo wpływ urbanizacji na odpływ ze zlewni intercepcja i jej wplyw na odplyw ze zlewni zwiazek ...

Formowanie się odpływu ze zlewni - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Formowanie się odpływu ze zlewni:  Zlewnia-obszar z którego wody opadowe spływają do określonego punktu leżącego w korycie  cieku;  Granica zlewni-zamknięta krzywa będąca zwykle linią grzbietową, zawierającą punkt przez który  odpływająca woda 

Formowanie się opadu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Formowanie się opadu :  para wodna↑ kondensacja pary na małych cząsteczkach stałych (aerozol), ↑wzrost kropelek w wyniku kondensacji→krople odpowiednio ciężkie żeby spaść:  a)zmniejszenie wskutek parowania  b)wzrost wskutek agregacji: a)rozrywanie kropel;  b) powstawanie kropel deszczu. Graficzna p...

Histereza przepływu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1974

Histereza przepływu :  Rysunek. Zależność Q(H) jest jednoznaczna tylko w warunkach ruchu ustalonego  jednorodnego. W warunkach ruchu nieustalonego występuje zjawisko histerezy krzywej.  Podstawowe zagadnienie i parametry związane z wilgotnością:...

Model fali dyfuzyjnej - interpretacja

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1463

Intercepcja -  zdolność retencjonowania wody przez szate roślinną pokrywającą  zlewnie.    Ilość opadu pod drzewem i na otwartej przestrzeni jest różna, intercepcja 1-3 mm,  wpływ intercepcji na odpływ zależy od rodzaju i gęstości pokrycia zlewni ...

Krzywa przepływu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

Krzywa przepływu:  Krzywa przepływu pomaga nam wyznaczyć natężenie przepływu na podstawie stanu  wody.  Q(H)- krzywa konsumpcyjna;  Q(H)-związek stanów wody i natężeń przepływu w pr...

Krzywa sumowa - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3941

KRZYWA KONSUMCYJNA Podstawowe pojęcia i .jednostki: STAN   WODY   w   rzece   jest   to   położenie   zwierciadła   wody   w   stosunku   do   łaty  wodowskazowej (H w cm). NAPEŁNIENIE   w przekroju rzecznym jest to położenie zwierciadła wody w ...

Miara położenia - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Miara położenia  – określa wokół jakiej przeciętnej wartości grupują się zdarzenia   Wartość modalna (moda)  Mo : wartość zdarzenia, które w danej zbiorowości ma  największą częstość:– trudno wyznaczyć dla histogramu, – dla krzywej ciągłej  definiują ją warunki: df/dx=0; (d2f)/dx2 0.   Wartość śre...

Model fali kinematycznej - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1533

Model fali kinematycznej :   Zaniedbuje się tutaj:   1.)Siłę bezwładności 1/A* Q/t+1/A*/x(Q2/A)=0;   2.)Siłę hydrostatycznego parcia: g* H/x=0; Dopuszczalne jest to zaniedbanie w  przypadku znacznych spadków kanału.   Równanie Modeli:  H/t+1/B*Q/x=0(równanie 

Natężenie opadu prawa Hortona - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

Natężenie opadu  Wysokość opadu- grubość warstwy wody, która spadła na rzut powierzchni  rzeczywistej na płaszczyźnie poziomej w określonym czasie; -Is=p/t- natężenie  średnie w przedziale  t; -I s=(s2-s1)/(t2-t1)=s/t- natężenie średnie w przedziale t(z  krzywej sumowej); -I(t)=ds/dt-  natężen...