Politechnika Gdańska - strona 210

Obliczanie opadu efektywnego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2933

Politechnika Gdańska                                                                                              Inżynieria Środowiska  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska                                                      Rok akademicki 2010/2011  Katedra Hydrotechniki    Data wydania temat...

Opad efektywny - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3311

        DWICZENIE  1  OBLICZANIE OPADU EFEKTYWNEGO                                          1.  Wstęp.  W poniższych obliczeniach wykorzystałam metodę SCS, w której opad efektywny uzależniony  jest od rodzaju gleb, struktury użytkowania ziemi, charakteru pokrywy roślinnej oraz stanu  uwilgotnienia ...

Opis techniczny projektu - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1428

GOSPODARKA WODNA Projekt WYZNACZENIE POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Rzeka: Dunajec Przekrój: Nowy Sącz Przepływ średni: 68,89 m3/s Spis treści: 1. Opis techniczny3 2. Krzywa sumowa w układzie prostokątnym3 3. Krzywa sumowa w układzie skośnym3 4.Określenie pojemności zbiornika stabilizu...

Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1932

„Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych w Warunkach normalnej Eksploatacji”    Polityka eksploatacyjna  – jest to sposób Podejmowania decyzji, która podlega  Szczegółowym analizom zarówno na Etapie projektowania zbiornika jak i w...

Zbiorniki retencyjne w warunkach powodziowych - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1043

Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych w warunkach powodziowych    G łównym zadaniem zbiornika w okresie wezbrań jest takie gospodarowanie wodą,  aby nie dopu ścić do powstania strat powodziowych w dolinie poniżej zbiornika.    W...

Polityka półsztywna - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1806

Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych w warunkach powodziowych  Polityka półsztywna  Od chwili osi ągnięcia przez przepływ  Q  wartości większej od przepływu   dozwolonego  Qdoz  ze zbiornika wupuszczany jest odp ływ  GTi  zgodn...

Polityka sztywna - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2772

Plany dyspozytorskie zbiorników retencyjnych w warunkach powodziowych  Polityka sztywna  Dla tego typu gospodarki, w trakcie magazynowania szczytu fali dysponuje si ę  odp ływ równy przepływowi dozwolonemu. W rezerwie przeciwpowodziowe...

Rodzaje gleb - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

Rodzaje gleb    Grupa A – o dużej przepuszczalności (prawie nie występuje zjawisko spływu powierzchniowego)    Miąższe piaski    Piaski z niewielką domieszką gliny    Żwiry    Miąższe lessy i zbite muły    Grupa B – o przepuszczalności  powyżej średniej    Gleby piaszczyste średnio głębokie  ...

Obliczania hydrogramu jednostkowego - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

1.  Podstawa opracowania :  Sprawozdanie zostało przygotowane na zlecenie Katedry Hydrotechniki na Wydziale  Inżynierii  Lądowej i Środowiska Politechniki Gdaoskiej, w ramach dwiczeo z przedmiotu  Gospodarka Wodna.    2.  Cel projektu:  Celem sprawozdania jest obliczenie hydrogramu jednostkowego od...

Wyznaczanie hydrogramu jednostkowego - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Wyznaczanie hydrogramu jednostkowego      Strona 1    WILIŚ INŻYNIERIA ŚRODOWISKA                        WYZNACZENIE HYDROGRAMU  JEDNOSTKOWEGO                                                Wyznaczanie hydrogramu jednostkowego      Strona 2      Spis treści  Cel sprawozdania   Błąd! Nie zdefiniowan...