Politechnika Gdańska - strona 209

Koncepcja kompetencji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Koncepcja kompetencji jako zdolności do wykorzystania wiedzy w nowych sytuacjach zawodowych Takie rozumienie pojęcia kompetencji zrodziło się w Wielkiej Brytanii jako fundamentalna część procesu opracowywania standardów w zakresie Państwowej Klasyfikacji Zawodów/Szkockiej Klasyfikacji Zawodów, oraz...

Ocena kompetencji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Ocena kompetencji Kompetencje są wskaźnikiem, który najlepiej pozwala ocenić możliwość i zdolność ludzi do realizacji celów firmy, a pracownikom pozwala zrozumieć oczekiwania przedsiębiorstwa. Pojęcie zarządzanie poprzez kompetencje wychodzi od podstawowego celu zarządzania zasobami ludzkimi tzn. r...

Oceniania pracowników - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

oceniania pracowników Zgromadzona do tej pory wiedza na temat technik oceniania jest bardzo obszerna. Całe zastępy badaczy weryfikowały różne sposoby skutecznego oceniania. Istnieje wiele metod oceny, różniących się pod względem oferowanych wyników, silnych i słabych stron, możliwości uniknięcia wy...

Odpowiedzialność kierownika - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

Odpowiedzialność kierownika Kierownik wnosząc swój wkład w rezultaty organizacji bierze za nie odpowiedzialność. Powinien on wiedzieć, która część końcowych wyników jest jego osobistą zasługą. Z zasięgiem odpowiedzialności kierownika wiążą się dwa pojęcia: Rozpiętość kierowania oznacza liczbę osób...

Planowanie celów - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

. PLANOWANIE CELÓW I ZADAŃ DLA URZĘDÓW PRACY Podstawową procedurą, niezbędną dla każdej organizacji jest planowanie. Zawsze jest bowiem tak, że decyzję o podjęciu jakiegoś działania od rezultatu tego działania oddziela dystans czasu, często długi, wielomiesięczny lub wieloletni. Planowanie jest kon...

Wnioski - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

WNIOSKI Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że system zarządzania przez cele posiada wiele zalet. Oto najważniejsze: Pozwala na to, by każdy wiedział, czego się od niego oczekuje; Pomaga w planowaniu, zmuszając kier...

Zarządzanie nastawione na rezultaty - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Zarządzanie nastawione na rezultaty Organizacja powinna stale budować swoją przewagę konkurencyjną. Proces ten jest ciągły w całym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prawdziwa przewaga konkurencyjna powstaje w momencie istnienia w firmie powiązań pomiędzy zakładanymi celami biznesowymi, a rea...

Zarządzanie przez cele - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE PROGRAMAMI RYNKÓW PRACY Schemat ogólny sposobu zarządzania urzędami pracy przedstawia poniższy rysunek. MISJA CREDO ŚRODOWISKO Widać na nim wyraźnie, iż urząd działa w środowisku społecznym. Dlatego szczególnie ważne jest ustalenie kto jest klientem urzędu, jakich usług oc...

Światowy dzień wody - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY  •  Komitet Gospodarki Wodnej PAN  •  Ministerstwo Środowiska  •  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  •  Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody    W grudniu 1992 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zj...

Hydrogram jednostkowy - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2240

                Ćwiczenie nr 2    „Obliczenie hydrogramu jednostkowego”                                                        Zakres dwiczenia:  Wyznaczyd całkowity hydrogram odpływu z następującej